Εκπρόσωποι του ΒΕΑ σε Επιτροπές του Δημοσίου

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΛΟΤ/Τ.Ε. 82
Τζανίκος Σπυρίδων / Καυκαλάς Εμμανουήλ
Φιλικού Διακανονισμού Π.Ε. Νοτίου Τομέα
Πανγκανίκας Στυλιανός / Γούναρης Σταύρος
Φιλικού Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων Π.Ε. Βορείου Τομέα
Πάτσης Χαράλαμπος / Λούσης Χρήστος
Φιλικού Διακανονισμού Δήμου Κρωπίας
Κιμπεζής Παναγιώτης / Τζανίκος Σπυρίδων
Παιδείας Δήμου Αθηναίων
Ζαραβίνος Νικήτας / Βεργάδος Νικόλαος
Φιλικού Διακανονισμού Δήμου Αιγάλεω
Χατζηκωνστανίδης Μιχαήλ
Φιλικού Διακανονισμού Δήμου Αθηναίων
Ζαραβίνος Νικήτας / Βέργαδος Νικόλαος
Φιλικού Διακανονισμού Δήμου Αχαρνών
Καραμπίνας Γεώργιος / Ρήνας Ευάγγελος
Φιλικού Διακανονισμού Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης
Δαμίγος Κωνσταντίνος / Ζαραβίνος Νικήτας