Εικόνα του ΒΕΑ σε αριθμούς έως και 31/12/2019 – Στατιστικά στοιχεία μητρώου

Εικόνα του ΒΕΑ σε αριθμούς έως και 31/12/2019 – Στατιστικά στοιχεία μητρώου

Η εικόνα του Μητρώου του Επιμελητηρίου μας, το έτος 2019 είναι και πάλι θετική.
Τα απολογιστικά στοιχεία μας δείχνουν αύξηση των εγγραφών.
Θετικό το ισοζύγιο εγγραφών-διαγραφών για την επιχειρηματικότητα, με μικρή διαφορά ως προς την ίδρυση των επιχειρήσεων μεταξύ των ετών 2018 και 2017 και αισθητή διαφορά ως προς τις διαγραφές, σύμφωνα με στοιχεία του Γ.Ε.ΜΗ. Το σημαντικό είναι ότι οι συστάσεις του 2019 είναι σχεδόν διπλάσιες των διαγραφών.

Το σύνολο των Μελών μας, παραμένει σταθερό το 2019, σε 35.000 επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα: οι εγγραφές το 2019 ανέρχονται σε 1.107, ενώ το 2017 και το 2018 ήταν 1.068 και το 2016 μόλις 885. Στον αντίποδα, οι διαγραφές το 2019 ήταν 760, στα ίδια επίπεδα με του 2018 ενώ, το 2017 ήταν 830 και το 2016 ήταν 2.391.

H συντριπτική πλειοψηφία είναι οι Ατομικές, σε ποσοστό 71% και ακολουθούν οι Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες σε ποσοστό 17%, οι Α.Ε. σε 5%, ενώ οι ΙΚΕ σε ποσοστό 4% και οι Ε.Π.Ε 3%.

Ανά νομική μορφή:

  • Στις Ατομικές: πολυπληθέστερος ο κλάδος Ηλεκτρολόγων, ακολουθεί ο κλάδος των αυτοκινήτων, οι υδραυλικοί.
  • Στις Α.Ε. ο κλάδος γραφικών τεχνών, του επίπλου και του γυναικείου ενδύματος.
  • Στις Ε.Π.Ε: ο κλάδος γραφικών τεχνών, ο κλάδος αυτοκινήτου και του γυναικείου ενδύματος.
  • Στις Ι.Κ.Ε: ο κλάδος Ηλεκτρολόγων, ο κλάδος των αυτοκινήτων και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (φωτοβολταϊκά)
  • Στις Ε.Ε: η αρτοποιία, ο κλάδος των αυτοκινήτων και τα κομμωτήρια.
  • Στις Ο.Ε: ο κλάδος αυτοκινήτου, η αρτοποιία και τα ξυλουργεία.

Σύσταση εταιρειών μέσω Υπηρεσίας μιας Στάσης (ΥμΣ)

Η Υπηρεσία Μιας Στάσης, από το 2011 που ξεκίνησε έχει οδηγήσει σε δραστική μείωση του χρόνου και των εξόδων που απαιτούσε η παλιά διαδικασία. Το 2019 μια στις 3 νέες εταιρείες συστάθηκαν μέσω της ΥμΣ (33%).

Η Υπηρεσία μιας Στάσης αποτελεί την πρώτη και μοναδική επιλογή για τις ΙΚΕ σε ποσοστό 100% καθώς επίσης και για τις Ε.Ε. με 97% και Ο.Ε. με 96%.


Μάλιστα το 35% των νέων εταιρειών συστάθηκαν μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ)

Το Επιμελητήριο έχει ως προτεραιότητα της άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των μελών του. Ενδεικτικά, για το 2019 εξυπηρετήθηκαν 33.708 αιτήματα σε λιγότερο από μια μέρα.