Δράση του ΒΕΑ

Δράση του ΒΕΑ

Η επιτακτική ανάγκη αναβάθμισης της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και η αναβίωση τεχνικών σχολών με παραδοσιακές ειδικότητες της βιοτεχνίας, προκειμένου να υπάρξει συνέχεια σε επαγγέλματα που τείνουν να εξαφανιστούν, ήταν το θέμα συζήτησης στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας, που είχαν οι επιχειρηματίες – μέλη του και απόφοιτοι της Διπλαρείου Σχολής, κκ Αλεξόπουλος και Καραβατάκης, με τον Πρόεδρο Π. Ραβάνη και τον Αντιπρόεδρο Κ. Δαμίγο.

Στη συνάντηση, αναλύθηκε το ζήτημα της ολοένα αυξανόμενης έλλειψης νέου τεχνικού προσωπικού για την λειτουργία των βιοτεχνιών, ιδιαιτέρως σε ειδικότητες όπως του ξυλουργού, επιπλοποιού και άλλων, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την απρόσκοπτη συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας των μικρών και πολύ μικρών βιοτεχνικών επιχειρήσεων.