Δράσεις Χρηματοδότησης Ψηφιακού Μετασχηματισμού Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Διαβάστε το ενημερωτικό σημείωμα του ΒΕΑ για τα προγράμματα της δράσης εδώ