Διαχείριση αποβλήτων Κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων»Σύντομα η ΚΥΑ για τη δημιουργία Φορέα Ανακύκλωσης

Την άμεση σύνταξη της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, για το σχεδιασμό και την οργάνωση Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από παραγωγούς και εισαγωγείς, ζήτησε από εκπροσώπους της κυβέρνησης ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας Παύλος Ραβάνης.

Το θέμα παρουσιάστηκε σε ειδικήενημερωτική εκδήλωση, που διοργάνωσε το Β.Ε.Α., ως Μέλος του Δικτύου Enterprise Europe Network (ΕΕΝ), στο πλαίσιο της κατεύθυνσης που δίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κυκλική οικονομία, με παρουσία δεκάδων κλωστοϋφαντουργών- μέλη του Επιμελητηρίου.

Σύμφωνα με ευρωπαϊκή οδηγία, μέχρι το τέλος του 2023, η Ελλάδα καλείται να εφαρμόσει το «Πρόγραμμα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων», με αποτέλεσμα όλοι οι παραγωγοί – εισαγωγείς κλωστουφαντουργικών, να είναι υποχρεωμένοι να σχεδιάσουν και να οργανώσουν Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων. Σε διαφορετική περίπτωση, θα βρεθούν αντιμέτωποι με υπέρογκα πρόστιμα, καθώς υποχρεούται να συμμετάσχουν σε εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΚΠ ως μέλη.

Όπως επισήμανε ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, οι επιχειρήσεις καλούνται να αποκτήσουν την υποδομή και τα συστήματα διαχείρισης όλων των ειδικών ρευμάτων αποβλήτων, σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο κίνδυνος να περιοριστεί ή να ανασταλεί ο ρόλος που πρέπει να έχουν οι παραγωγοί.

«Κάτι, που ήδη διαφαίνεται σε κρατικές πρωτοβουλίες, όπως η δημιουργία των ολοκληρωμένων κέντρων διαχείρισης αποβλήτων, όπου οι εργολάβοι – διαχειριστές των χώρων συμβάλλονται απευθείας με το κράτος ή την Περιφέρεια, και όχι με τα συστήματα των παραγωγών. Επειδή με την καθιέρωσή του, η ευθύνη για την επεξεργασία στο τέλος του κύκλου ζωής των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων θα βαρύνει τους παραγωγούς, θέλουμε να γνωρίζουμε εγκαίρως, πότε και πώς θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία αυτή. Μόνο έτσι, θα καταστεί δυνατή η διασφάλιση των επαρκών επενδύσεων, υποδομών και τεχνολογιών, για την αποτελεσματική συλλογή και επεξεργασία των κλωστοϋφαντουργικών αποβλήτων», τόνισε ο κ. Ραβάνης.

Από την πλευρά του ο Γεν. Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠ.ΕΝ. κ. Πέτρος Βαρελίδης, στην τοποθέτησή του, διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση από την κυβέρνηση να υποκαταστήσει τον ιδιωτικό τομέα, επισημαίνοντας ότι εντός εξαμήνου, θα εκδοθεί η απαιτούμενη ΚΥΑ για την έγκαιρη προετοιμασία των εισαγωγέων και παραγωγών. Μάλιστα, ο κ. Βαρελίδης δεσμεύτηκε ότι στο διάλογο για τη σύνταξη της ΚΥΑ και τη διαμόρφωση του πλαισίου, θα συμμετάσχουν και οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρηματιών μέσω του Β.Ε.Α. Σύμφωνα με τον κ. Βαρελίδη, ανά κάτοικο αναλογούν ετησίως 6 κιλά απόβλητα ρούχων και 2 κιλά παπούτσια, τονίζοντας ότι είναι άμεση η ανάγκη της ορθής διαχείρισής τους.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ήταν και η τοποθέτηση του Διευθύνοντα Συμβούλου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) Νίκου Χιωτάκη, ο οποίος έκρινε απαραίτητη τη συμβολή του Β.Ε.Α στη διαμόρφωση της ΚΥΑ, επιμένοντας ότι τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων, είναι σωστό να γίνουν από τους Παραγωγούς – Εισαγωγείς ΚΠ.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν από τους Αδαμάντιο Σκορδίλη, Δρ. Χημικό Μηχανικό, το μοντέλο της «Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων» και από το Στέφανο Κομνηνό, Σύμβουλο Διοίκησης Β.Ε.Α. οι απαραίτητες επόμενες ενέργειες για τη δημιουργία του Συλλογικού Συστήματος, εκ μέρους του κλάδου.

Αναλυτικότερα, ο κ. Σκορδίλης Χημικός Μηχανικός, παρουσιάζοντας ενημερωτικό οδηγό για την διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων, ανέφερε ότι η κλωστοϋφαντουργία είναι ο τέταρτος σε μέγεθος κλάδος που ρυπαίνει το περιβάλλον. Συγκεκριμένα, προξενεί παγκοσμίως το 10% των εκπομπών CO2-eq, το 25% σε χρήση εντομοκτόνων και το 11% σε χρήση φυτοφαρμάκων.

Η έκταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αρχικά εξαρτάται από την επιλογή της ίνας. Για παράδειγμα, η παραγωγή περίπου 25 εκατομμυρίων τόνων βαμβακιού, ευθύνεται για περίπου το 2,5% της παγκόσμιας κατανάλωσης νερού. Η παραγωγή συνθετικών ινών, με βάση ορυκτές πρώτες ύλες, από την άλλη πλευρά, κατανάλωνε 98 εκατομμύρια τόνους μη ανανεώσιμων πόρων κάθε χρόνο. Μετά τη συσκευασία και την κατασκευή, ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας ευθύνεται για τη μεγαλύτερη κατανάλωση πλαστικού.

Σήμερα, παράγονται παγκοσμίως 92 εκατ. τόνοι Απόβλητα Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων, ενώ το 2030 αναμένεται αύξηση 60% σε σύγκριση με το 2015, την ώρα που η ανακύκλωσή των ΑΚΠ παγκοσμίως, δεν ξεπερνά το 1% και στην Ελλάδα η ανακύκλωση ρούχων είναι σχεδόν μηδενική. Το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, οι παραγωγοί – εισαγωγείς ΚΠ, υποχρεούνται να σχεδιάσουν και να οργανώσουν Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, για το σύνολο των προϊόντων που διαθέτουν στην Ελληνική αγορά.

Από την πλευρά του ο κ. Κομνηνός επισήμανε, ότι «ο κλάδος ένδυσης & υπόδησης, παραγωγοί και εισαγωγείς, έχουν αποδείξει ότι είναι ευαισθητοποιημένοι σε ό,τι αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανακύκλωση. Είμαστε αισιόδοξοι, ότι όλοι οι «υπόχρεοι» προχωρούν συντονισμένοι από τους Συνδέσμους και Επιμελητήριά τους, στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης».

Ειδικότερες παρεμβάσεις έκαναν ο Αντ. Μακρής – Πρόεδρος ΣΕΛΠΕ, και ο Μ. Καραμπίνης – Σύμβουλος Δ.Σ. ΣΚΕΕ & ΕΛΣΕΒΒΥΕ, που τόνισαν τη σημασία της πρωτοβουλίας και επεσήμαναν πως η Πολιτεία πρέπει να εμπιστευτεί τους παραγωγούς – εισαγωγείς κλωστουφαντουργικών προϊόντων, γιατί εκείνοι μπορούν καλύτερα να πετύχουν τους στόχους ανακύκλωσης.