ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ


Διαγωνισμός για για την προμήθεια αντιγραστηρίων

Ημ. Καταχώρησης: 24/06/2019
CPV: 33696200-7
Ημ. Λήξης: 15/07/2019
Διαγωνισμός για για την προμήθεια ραμμάτων

Ημ. Καταχώρησης: 24/06/2019
CPV: 33141126-9
Ημ. Λήξης: 12/07/2019
Διαγωνισμός για για την προμήθεια μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας

Ημ. Καταχώρησης: 24/06/2019
CPV: 24931250-6
Ημ. Λήξης: 17/07/2019

Δέσμη διαγωνισμών 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως

Ημ. Καταχώρησης: 20/06/2019
Ημ. Λήξης: 03/07/2019
Διαγωνισμός για την επισκευή ψυκτικού συγκροτήματος RTAA 300

Ημ. Καταχώρησης: 14/06/2019
CPV: 34913000-0
Ημ. Λήξης: 28/06/2019
Δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων

Ημ. Καταχώρησης: 14/06/2019
CPV: 33140000-3
Ημ. Λήξης: 03/07/2019
Κοινοποίηση διαγωνισμών για προμήθεια εξοπλισμού

Ημ. Καταχώρησης: 31/05/2019
CPV: 34711200-6, 38410000-2
Ημ. Λήξης: 28/06/2019

Δέσμη διαγωνισμών Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού

Ημ. Καταχώρησης: 24/05/2019
Ημ. Λήξης: 28/06/2019
Close Menu