ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ


Προμήθεια και τοποθέτηση στάσεων αστικών συγκοινωνιών

Ημ. Καταχώρησης: 16/09/2020
CPV: –
Ημ. Λήξης: 30/09/2020
Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (χειρουργικές γάζες)

Ημ. Καταχώρησης: 16/09/2020
CPV: 33141119-7
Ημ. Λήξης: 28/09/2020
Διαγωνισμός για την προμήθεια fleece Ν/Σ οπλιτών

Ημ. Καταχώρησης: 16/09/2020
CPV: –
Ημ. Λήξης: 20/10/2020
Διαγωνισμός για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (αιθυλική αλκοόλη)

Ημ. Καταχώρησης: 16/09/2020
CPV: 24322510-5
Ημ. Λήξης: 23/09/2020
Διαγωνισμός για προμήθεια τροχήλατων πλαστικών κάδων

Ημ. Καταχώρησης: 08/09/2020
CPV: 39224340-3
Ημ. Λήξης: 08/10/2020
Διαγωνισμός με αντικείμενο την προμήθεια Ειδών Ιματισμού

Ημ. Καταχώρησης: 04/09/2020
CPV: 18000000-9
Ημ. Λήξης: 22/09/2020
Προμήθεια Εξωλέμβιων Κινητήρων 80 Ίππων

Ημ. Καταχώρησης: 31/08/2020
CPV: –
Ημ. Λήξης: 05/10/2020
Προμήθεια Πολυεστερικών Λέμβων για Κάλυψη Αναγκών ΣΞ

Ημ. Καταχώρησης: 31/08/2020
CPV: –
Ημ. Λήξης: 05/10/2020