ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ


Διαγωνισμός για την Προμήθεια Πρόθεσης Αντιβραχίου

Ημ. Καταχώρησης: 27/01/2023
Ημ. Λήξης: 14/02/2023
Διαγωνισμός για την Προμήθεια Φυσιγγίων 9mm x 19mm

Ημ. Καταχώρησης: 27/01/2023
Ημ. Λήξης: 15/02/2023
Διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών

Ημ. Καταχώρησης: 29/12/2022
Ημ. Λήξης: 30/01/2023
Δημόσιος διαγωνισμός για προμήθεια κρεάτων

Ημ. Καταχώρησης: 2/12/2022
Ημ. Λήξης: 06/03/2023
Δημόσιος διαγωνισμός για προμήθεια απολυμαντικών

Ημ. Καταχώρησης: 28/11/2022
Ημ. Λήξης: 30/01/2023