ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ


Δημόσιος διαγωνισμός για προμήθεια διάφορα προϊόντα διατροφής

Ημ. Καταχώρησης: 23/09/2022
CPV: –
Ημ. Λήξης: 21/11/2022
Δημόσιος διαγωνισμός για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό

Ημ. Καταχώρησης: 23/09/2022
CPV: –
Ημ. Λήξης: 03/10/2022
Δημόσιος διαγωνισμός για υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας

Ημ. Καταχώρησης: 23/09/2022
CPV: –
Ημ. Λήξης: 30/09/2022
Δημόσιος διαγωνισμός για προμήθεια μικροσκοπίου ΩΡΛ

Ημ. Καταχώρησης: 15/09/2022
CPV: –
Ημ. Λήξης: 17/10/2022
Δημόσιος διαγωνισμός για προμήθεια ειδών συντήρησης κτιρίων

Ημ. Καταχώρησης: 09/09/2022
CPV: –
Ημ. Λήξης: 17/10/2022