ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εγκαταστάσεις ΟΛΘ Α.Ε.

Ημ. Καταχώρησης: 27/07/2021
CPV: –
Ημ. Λήξης: 30/09/2021
Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού

Ημ. Καταχώρησης: 19/07/2021
CPV: –
Ημ. Λήξης: 6/08/2021
Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών πλυσίματος και στεγνού καθαρισμού

Ημ. Καταχώρησης: 19/07/2021
CPV: 98310000-9
Ημ. Λήξης: 19/08/2021
Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών και εξοπλισμού καθαριότητας

Ημ. Καταχώρησης: 19/07/2021
CPV: –
Ημ. Λήξης: 23/07/2021
Διαγωνισμός για την προμήθεια ελαιολιπαντικών μέσων εδάφους

Ημ. Καταχώρησης: 19/07/2021
CPV: –
Ημ. Λήξης: 25/07/2021
Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας

Ημ. Καταχώρησης: 19/07/2021
CPV: 90911200-8
Ημ. Λήξης: 11/08/2021
Διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών κρεάτων

Ημ. Καταχώρησης: 05/07/2021
CPV: –
Ημ. Λήξης: 27/07/2021