ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ


Διαγωνισμός για την προμήθεια «ιατρικών αερίων»

Ημ. Καταχώρησης: 25/05/2023
Ημ. Λήξης: 13/06/2023
Διαγωνισμός για την προμήθεια «Μονάδας Υδροβολής Υλικών»

Ημ. Καταχώρησης: 25/05/2023
Ημ. Λήξης: 03/07/2023
Διαγωνισμός για την προμήθεια «Αγαθά»

Ημ. Καταχώρησης: 25/05/2023
Ημ. Λήξης: 19/06/2023
Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ»

Ημ. Καταχώρησης: 19/05/2023
Ημ. Λήξης: 29/05/2023
Διαγωνισμός για την προμήθεια «Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ»

Ημ. Καταχώρησης: 19/05/2023
Ημ. Λήξης: 07/06/2023
Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ»

Ημ. Καταχώρησης: 19/05/2023
Ημ. Λήξης: 29/06/2023
Διαγωνισμός για την προμήθεια «τραπεζιών πτυσσόμενων»

Ημ. Καταχώρησης: 11/05/2023
Ημ. Λήξης: 12/06/2023
Διαγωνισμός για την προμήθεια «κρεβατιών εκστρατείας»

Ημ. Καταχώρησης: 11/05/2023
Ημ. Λήξης: 12/06/2023
Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ»

Ημ. Καταχώρησης: 11/05/2023
Ημ. Λήξης: 12/06/2023
Διαγωνισμός για την προμήθεια «Γραφική ύλη»

Ημ. Καταχώρησης: 11/05/2023
Ημ. Λήξης: 29/05/2023
Διαγωνισμός για την προμήθεια «VIDEO ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ ΥΠΕΡΗΧΩΝ»

Ημ. Καταχώρησης: 11/05/2023
Ημ. Λήξης: 14/06/2023
Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ»

Ημ. Καταχώρησης: 24/04/2023
Ημ. Λήξης: 19/06/2023