ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ


Δημόσιος διαγωνισμός για προληπτική συντήρηση κλιματιστικών

Ημ. Καταχώρησης: 15/05/2022
CPV: –
Ημ. Λήξης: 30/05/2022
Δημόσιος διαγωνισμός για προμήθεια υγρού οξυγόνου

Ημ. Καταχώρησης: 15/05/2022
CPV: –
Ημ. Λήξης: 31/05/2022
Δημόσιος διαγωνισμός για προμήθεια άρτου

Ημ. Καταχώρησης: 15/05/2022
CPV: –
Ημ. Λήξης: 24/05/2022
Δημόσιος διαγωνισμός για συντήρηση εγκαταστάσεων

Ημ. Καταχώρησης: 15/05/2022
CPV: –
Ημ. Λήξης: 23/05/2022