ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ


Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών αρτοποιείου

Ημ. Καταχώρησης: 05/05/2021
CPV: 15811100-7
Ημ. Λήξης: 13/05/2021
Διαγωνισμός για το καθαρισμό χώρων και υαλοπινάκων

Ημ. Καταχώρησης: 05/05/2021
CPV: –
Ημ. Λήξης: 10/06/2021
Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού

Ημ. Καταχώρησης: 05/05/2021
CPV: 18143000-3
Ημ. Λήξης: 18/05/2021
Διαγωνισμός για την προμήθεια αντισηπτικού χεριών

Ημ. Καταχώρησης: 26/04/2021
CPV: 33631600-8
Ημ. Λήξης: 11/05/2021
Διαγωνισμός για την προμήθεια υγειονομικού ύλικου

Ημ. Καταχώρησης: 26/04/2021
CPV: 33631600-8
Ημ. Λήξης: 28/05/2021
Διαγωνισμός για την προμήθεια εσωτερικών θυρών κοιτώνων

Ημ. Καταχώρησης: 26/04/2021
CPV: 44221200-7
Ημ. Λήξης: 07/05/2021
Διαγωνισμός για την προμήθεια χειρουργικών γαντιών

Ημ. Καταχώρησης: 26/04/2021
CPV: 33141420-0
Ημ. Λήξης: 10/05/2021
Διαγωνισμός για την προμήθεια αρβυλών βουλκανισμένου πέλματος

Ημ. Καταχώρησης: 05/04/2021
CPV: –
Ημ. Λήξης: 11/05/2021