ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ


Διαγωνισμός για την για την προμήθεια εξοπλισμού ασφαλείας

Ημ. Καταχώρησης: 27/11/2020
CPV: 32420000-3
Ημ. Λήξης: 09/12/2020
Διαγωνισμός για την για την προμήθεια εντύπων

Ημ. Καταχώρησης: 27/11/2020
CPV: 22820000-4
Ημ. Λήξης: 04/12/2020
Διαγωνισμός για την για την προμήθεια μικροϋλικών υπόδησης

Ημ. Καταχώρησης: 27/11/2020
CPV: –
Ημ. Λήξης: 31/12/2020
Διαγωνισμός για την προμήθεια προμήθεια αθλητικών φανελών

Ημ. Καταχώρησης: 24/11/2020
CPV: –
Ημ. Λήξης: 31/12/2020
Διαγωνισμός για την προμήθεια προμήθεια σκελεών τύπου «boxer»

Ημ. Καταχώρησης: 24/11/2020
CPV: –
Ημ. Λήξης: 31/12/2020
Διαγωνισμός για την προμήθεια προμήθεια σκελεών τύπου «boxer»

Ημ. Καταχώρησης: 24/11/2020
CPV: –
Ημ. Λήξης: 31/12/2020
Διαγωνισμός για την προμήθεια προμήθεια χειρουργικών γαντιών

Ημ. Καταχώρησης: 24/11/2020
CPV: 33141420-0
Ημ. Λήξης: 01/12/2020
Είδη για το Αστυνομικό Πρατήριο Κομοτηνής

Ημ. Καταχώρησης: 24/11/2020
CPV: –
Ημ. Λήξης: 01/12/2020
Διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών

Ημ. Καταχώρησης: 19/11/2020
CPV: 43325000-7
Ημ. Λήξης: 30/11/2020