ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ


Διαγωνισμός για την ετήσια συντήρηση των μηχανημάτων των μαγειρείων

Ημ. Καταχώρησης: 25/05/2020
CPV: 50530000-9
Ημ. Λήξης: 12/06/2020
Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών τοστ και σάντουιτς

Ημ. Καταχώρησης: 22/05/2020
CPV: –
Ημ. Λήξης: 11/06/2020
Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών καθαρισμού

Ημ. Καταχώρησης: 21/05/2020
CPV: 39830000-9
Ημ. Λήξης: 02/07/2020
Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών τοστ και σάντουιτς

Ημ. Καταχώρησης: 21/05/2020
CPV: –
Ημ. Λήξης: 22/06/2020
Διαγωνισμός για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας

Ημ. Καταχώρησης: 15/05/2020
CPV: –
Ημ. Λήξης: 11/06/2020
Διαγωνισμός για την προμήθεια χειρουργικών γαντιών

Ημ. Καταχώρησης: 12/05/2020
CPV: 33141420-0
Ημ. Λήξης: 11/06/2020
Διαγωνισμός για την προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων

Ημ. Καταχώρησης: 07/05/2020
CPV: 15500000-3
Ημ. Λήξης: 11/06/2020
Διαγωνισμός για την προμήθεια λαχανικών και οπωροκηπευτικών

Ημ. Καταχώρησης: 07/05/2020
CPV: 03221200-8
Ημ. Λήξης: 11/06/2020
Διαγωνισμός για την προμήθεια Νοσοκομειακών ειδών από Χαρτί

Ημ. Καταχώρησης: 30/04/2020
CPV: 33198000-4
Ημ. Λήξης: 02/06/2020
Διαγωνισμός για την προμήθεια Προϊόντων Αρτοποιίας

Ημ. Καταχώρησης: 27/04/2020
CPV: 15612500-6
Ημ. Λήξης: 05/06/2020
Διαγωνισμός για την προμήθεια Διαφόρων Κρεάτων

Ημ. Καταχώρησης: 27/04/2020
CPV: 15119000-5
Ημ. Λήξης: 05/06/2020