ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ


Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ»

Ημ. Καταχώρησης: 24/11/2023
Ημ. Λήξης: 28/12/2023
Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΜΕΛΑΝΙΩΝ»

Ημ. Καταχώρησης: 24/11/2023
Ημ. Λήξης: 08/12/2023
Διαγωνισμός για την προμήθεια «καθετήρες»

Ημ. Καταχώρησης: 24/11/2023
Ημ. Λήξης: 29/01/2024
Διαγωνισμός για την προμήθεια «κρέατος»

Ημ. Καταχώρησης: 24/11/2023
Ημ. Λήξης: 17/12/2023
Διαγωνισμός για την προμήθεια «μηχανολογικού εξοπλισμού»

Ημ. Καταχώρησης: 24/11/2023
Ημ. Λήξης: 21/12/2023
Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ»

Ημ. Καταχώρησης: 17/11/2023
Ημ. Λήξης: 29/11/2023
Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

Ημ. Καταχώρησης: 17/11/2023
Ημ. Λήξης: 20/12/2023
Διαγωνισμός για την προμήθεια «Διαφόρων Κρεάτων»

Ημ. Καταχώρησης: 17/11/2023
Ημ. Λήξης: 29/01/2024
Διαγωνισμός για την προμήθεια «φαρμακευτικών υλικών»

Ημ. Καταχώρησης: 17/11/2023
Ημ. Λήξης: 18/12/2023
Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ»

Ημ. Καταχώρησης: 27/10/2023
Ημ. Λήξης: 01/12/2023
Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ»

Ημ. Καταχώρησης: 27/10/2023
Ημ. Λήξης: 27/11/2023
Διαγωνισμός για την προμήθεια «Εξεταστικών γαντιών»

Ημ. Καταχώρησης: 27/10/2023
Ημ. Λήξης: 14/12/2023
Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ»

Ημ. Καταχώρησης: 27/10/2023
Ημ. Λήξης: 27/11/2023
Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΝΕΥΡΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ»

Ημ. Καταχώρησης: 27/10/2023
Ημ. Λήξης: 05/12/2023
Διαγωνισμός για την προμήθεια «φαρμακευτικών προϊόντων»

Ημ. Καταχώρησης: 27/10/2023
Ημ. Λήξης: 27/11/2023
Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΜΕΡΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ»

Ημ. Καταχώρησης: 27/10/2023
Ημ. Λήξης: 09/11/2023
Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ»

Ημ. Καταχώρησης: 20/10/2023
Ημ. Λήξης: 27/11/2023
Διαγωνισμός για την προμήθεια «ιατρικές βελόνες»

Ημ. Καταχώρησης: 02/10/2023
Ημ. Λήξης: 27/11/2023