Δήλωση Παύλου Ραβάνη, Β΄ Άντιπροέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και Προέδρου Β.Ε.Α. για την αντικατάσταση του Προέδρου της ΚΕΕΕ

Μετά τους λόγους που αναφέρθηκαν, ως αιτίες, για την αντικατάσταση του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου στην σημερινή συνεδρίαση της Ένωσης και αφού αποχώρησα πριν την λήξη της συνεδρίασης και την ψηφοφορία, διαπίστωσα και δηλώνω, ότι οι προβληθέντες λόγοι, είναι ανυπόστατοι, προσχηματικοί και αβάσιμοι. Δεν έχουν δε, σχέση, με τους νόμιμους προβλεπόμενους λόγους για να στοιχειοθετηθεί η παύση ή η αντικατάσταση του Προέδρου, καθώς δεν ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Καθίσταται όμως προφανές, ότι οδηγείται σε αντικατάσταση, ένας από τους πιο επιτυχημένους προέδρους Επιμελητηρίων, επί σειρά ετών, ο οποίος εξελέγη ομόφωνα, ως πρόεδρος της ΚΕΕΕ, για την εξαιρετική, μακρόχρονη προσφορά του στον επιμελητηριακό θεσμό και μάλιστα, μέσα σε έξι μήνες θητείας, στη θέση αυτή.

Η κίνηση αυτή, γίνεται για αμιγώς πολιτικές σκοπιμότητες, κατευθυνόμενες, χωρίς αιτιολόγηση, με την επίκληση ανύπαρκτων και ανυπόστατων λόγων.

Λυπούμαι βαθύτατα για την έκθεση ενός τόσο σοβαρού θεσμικού οργάνου, όπως είναι η Διοικητική Επιτροπή της ΚΕΕΕ, με συμπεριφορές κομματικής Οργάνωσης.

Εκφράζω την πλήρη άρνησή μου, σε αυτήν την διαδικασία αντικατάστασης του κου Χατζηθεοδοσίου, στο πλευρό του οποίου συντάσσομαι.

Σήμερα, αμαυρώνεται η ιστορία της ΚΕΕΕ, γράφεται μια σκοτεινή σελίδα, με ευθύνη εκείνων, που η ιστορική μνήμη, θα επιφυλάξει θέση, ανάλογη των πράξεών τους.

Η επιμελητηριακή κοινότητα, έχει μνήμη και δίνει απαντήσεις. Όλοι κρίνονται.