ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


Νέος ασφαλιστικός Νόμος 4670/2020

Οι νέες κλίμακες των ασφαλιστικών εισφορών που θα καταβάλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυταπασχολούμενοι