Έναρξη υποβολής στοιχείων για τα απόβλητα τροφίμων (κλάδοι 01, > 03, 10> και 11 κατά κωδικό NACE αναθ.2)

Από την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022, είναι διαθέσιμη προς συμπλήρωση η φόρμα ειδικής καταχώρισης παραγωγής αποβλήτων τροφίμων και πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων, στην κατηγορία «Παραγωγή Αποβλήτων του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων, για τα έτη 2020 και 2021.

Η συμπλήρωση της φόρμας αφορά στις εγκαταστάσεις που δραστηριοποιούνται στην πτηνοκτηνοτροφία, την υδατοκαλλιέργεια και την επεξεργασία – μεταποίηση τροφίμων και ποτών (οικονομικές δραστηριότητες 01, 03, 10 και 11 κατά κωδικό NACE αναθ.2) και λήγει την 30η Απριλίου 2022.

Επισημαίνεται ότι στη φόρμα ειδικής καταχώρησης είναι αναρτημένες γενικές οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε: τηλ. 213-1513162, 213-1513064, 213-1513199,

e-mail wrm.helpdesk@prv.ypeka.gr

Δείτε το επισυναπτόμενο ΕΔΩ