Άμεση ανάγκη για την ένταξη των τεχνικών επαγγελμάτων στα έκτακτα μέτρα προστασίας και ελάφρυνσης

Άμεση ανάγκη για την ένταξη των τεχνικών επαγγελμάτων στα έκτακτα μέτρα προστασίας και ελάφρυνσης

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΕΑ Κ. ΔΑΜΙΓΟΥ


Τον σοβαρό κίνδυνο  που αντιμετωπίζουν καθημερινά, οι ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων και γενικά οι επαγγελματίες του κλάδου, μέσα στις έκτακτες συνθήκες της υγειονομικής κρίσης στη χώρα, επισήμανε ο Αντιπρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, Κώστας Δαμίγος, ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης ο ίδιος και μέλος της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Π.Ο.Σ.Ε.Η».

Στη δήλωσή του, εκφράζει την αγωνία των συναδέλφων του, που συνεχίζουν να εργάζονται σε οικοδομές και εργοτάξια, χωρίς να διασφαλίζεται η τήρηση των μέτρων πρόληψης και προστασίας, δεδομένου ότι αυτές οι δραστηριότητες, δεν συγκαταλέγονται σε κείνες που αναστέλλονται προσωρινά, με κρατική εντολή.  

Υιοθετώντας την στάση της Π.Ο.Σ.Ε.Η, επισημαίνει, ότι απαιτείται η προσωρινή απαγόρευση εργασιών σε Οικοδομές & Εργοτάξια, όπου συνωστίζονται διάφορα συνεργεία τεχνικών επαγγελμάτων και δημιουργούνται επικίνδυνες συνθήκες διασποράς του κορωνοϊού για τους εργαζόμενους, τους Εργολήπτες Ηλεκτρολόγους και τα υπόλοιπα τεχνικά επαγγέλματα. 

Τέλος, διαβεβαίωσε, ότι το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας, μελετά τα προβλήματα που δημιουργούνται σε όλους τους κλάδους, μετά την έκδοση της πρόσφατης λίστας με τους ΚΑΔ επιχειρήσεων που πλήττονται και θα συμπεριλάβει το θέμα στις παρεμβάσεις του προς τα Υπουργεία, ώστε να ενταχθεί και ο κλάδος των ηλεκτρολόγων, στις δραστηριότητες που πλήττονται και να συμπεριληφθεί στα μέτρα ελάφρυνσης και προστασίας, που υιοθετούνται από την Κυβέρνηση.