Ελληνικά    English
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Διαύγεια
VEAVEA

- 31/01/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Θετικά βήματα στη συνεργασία Β.Ε.Α. με την ΓΓΕ σε θέματα Μικρομεσαίων»

Με την παρουσία  του Γεν. Γραμματέα Εμπορίου κ΄ Προστασίας Καταναλωτή, Δημ. Αυλωνίτη,  πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Β.Ε.Α. για το 2019, με θέμα τις πρωτοβουλίες του Επιμελητηρίου, για την ανάπτυξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. 

Ο πρόεδρος Παύλος Ραβάνης, τόνισε στην ομιλία του, την ικανοποίηση για την αποδοχή των προτάσεων του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου και την μέχρι τώρα συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία, ζητώντας παράλληλα, την εντατικοποίηση των κοινών ενεργειών, στα θέματα: «Σήμα Ελληνικού Προϊόντος», «Δημόσιες Συμβάσεις και Μικρές Επιχειρήσεις», «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜμΕ» και «Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας - κόκκινα δάνεια».

Ο Γεν. Γραμματέας κος Αυλωνίτης, με τη σειρά του, επισήμανε ότι τα παραπάνω θέματα, ανήκουν στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής του Υπουργείου και προωθείται η συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς, όπως το Επιμελητήριο, που μπορεί να αποτελέσει σημείο επαφής.

Συγκεκριμένα, για τη συμμετοχή των μικρών επιχειρήσεων στους δημόσιους διαγωνισμούς, τόνισε ότι «το μικρό μέγεθος μιας επιχείρησης, δεν είναι κατ΄ ανάγκη ανασταλτικός παράγοντας», απεναντίας, οι Δημόσιες Συμβάσεις, θα μπορούσαν να αποτελέσουν αναπτυξιακό εργαλείο για τις ΜμΕ. Στην κατεύθυνση αυτή, η ΓΓΕ επεξεργάζεται ένα νέο δομημένο προτυποποιημένο σχέδιο της διαδικασίας διαβούλευσης των διαγωνισμών, με δημιουργία συμφωνίας – πλαίσιο, ώστε να έχουν δυνατότητα συμμετοχής και οι μικρές επιχειρήσεις.       

Για την προώθηση του ελληνικού σήματος των προϊόντων, επισήμανε ότι στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Σήματος θα συζητηθεί η πρόταση του Β.Ε.Α. για τους κλάδους των παιχνιδιών, των πλεκτών και της αργυροχρυσοχοΐας, παρά κάποιες αντιδράσεις που μάλλον προέρχονται από εισαγωγικές επιχειρήσει. Δήλωσε επίσης ότι υπάρχει η ανάγκη για ενιαία στρατηγική προώθησης του ελληνικού σήματος και για αυξημένη αξιοπιστία των φορέων απόδοσής του, καθώς και καθιέρωση ελκυστικής διαδικασίας και όχι αποτρεπτικής για τις επιχειρήσεις. 

Για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ο Γεν. Γραμματέας ενημέρωσε, ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί ένα ερωτηματολόγιο, που θα μπει στη Διαβούλευση, με στόχο η δράση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης να γίνει κτήμα των επιχειρηματιών κάθε μεγέθους επιχειρήσεων, να ενταχθούν στο δίκτυο της ΕΚΕ και να προετοιμαστούν για την επερχόμενη υποχρεωτικότητα, μέσω των Οδηγιών της Ε.Ε.

Τέλος, για το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας, δήλωσε, ότι είναι ήδη στους στόχους της Κυβέρνησης και δρομολογείται μια κατ΄ αρχήν πιλοτική εφαρμογή  μέσω των Κέντρων Υποστήριξης Επιχειρήσεων (Κ.ΥΠ. ΕΠΙΧ.) στα Επιμελητήρια, με την ανάλογη υποδομή και οργάνωση, στα οποία θα συγκεντρώνονται οι πληροφορίες και θα δίνεται η υποστήριξη σε επιχειρήσεις με «κόκκινα» δάνεια, ή ανάγκη αναδιοργάνωσης και έγκαιρης προειδοποίησης, για την αποφυγή των δυσμενών συνεπειών  της πτώχευσης, καθώς και υποστήριξης στην εξωδικαστική διαμεσολάβηση.

 

© 2014 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. All rights reserved. Implemented by TEΛΕΝΕΤ ΒΕΑ development team