Ελληνικά    English
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Διαύγεια
VEA (22-05-2017) "ΜΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΧΡΗΣΙΜΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ"       (04-05-2017) "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ"       (04-05-2017) "ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΑ"       (27-03-2017) "ΗΜΕΡΙΔΑ DOING BUSINESS IN THE ARAB WORLD - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΡΑΒΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ"       (23-03-2017) "ΟΑΕΔ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ"       (14-03-2017) "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΗ"       (14-02-2017) "ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 360 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΓΙΑ 10.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΟΑΕΔ"       (10-02-2017) "ΟΑΕΔ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΥΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ"       (30-01-2017) "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΑΠΟ 1η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017"       (27-01-2017) "ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ"       (25-01-2017) "ΕΝΙΑΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 01/01/2017"       (16-01-2017) "ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ"       (12-01-2017) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"       (29-12-2016) "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΗΜΑ)"       (28-12-2016) " (NEO) ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 995/2010 ΣΤΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ. "       (14-12-2016) "ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΠΟ 1-1-2017 ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 1000 ΕΥΡΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ"       (16-11-2016) "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ"       (07-11-2016) "ΝΕΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ"      
VEAVEA

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ-ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ-ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η επιλογή χώρου εγκατάστασης για τις επιχειρήσεις αποτελεί πρώτη και βασική παράμετρος για την ύπαρξή τους, την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό τους. Η επιλογή αυτή δεν μπορεί και δεν είναι αυθαίρετη αλλά πρέπει να ακολουθεί το πλαίσιο των χωροταξικών-πολεοδομικών ρυθμίσεων για την οργάνωση της πόλης και το καθεστώς ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. για τις επιχειρήσεις αποτελεί Ωστόσο είναι γεγονός ότι στην Αττική δεν υπήρξε στο παρελθόν πολιτική χωροθέτησης των μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων και το ρυθμιστικό πλαίσιο κινιόταν στη λογική της τακτοποίησης και των απαγορεύσεων.

Ετσι οδηγηθήκαμε στο εξής παράδοξο φαινόμενο στη χώρα μας (πρωτοτυπώντας ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης). Να δημιουργηθεί ένας μεγάλος αριθμός μεταποιητικών επιχειρήσεων που λειτουργούσαν «χωρίς άδεια λειτουργίας» γιατί οι επιχειρήσεις αυτές είναι νόμιμες σε όλες τις άλλες υποχρεώσεις τους προς τις αρχές (φορολογικές, ασφαλιστικές κλπ) αλλά στερούνταν άδεια λειτουργίας ή λειτουργούσαν καθ’ υπέρβαση αυτής. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι κοινωνικοί φορείς όλοι πάντα γνώριζαν. Η ανοχή της πολιτείας ή αν θέλετε η συνεχής αναβολή αντιμετώπισης του θέματος έχει αιτιολόγηση. Από τη μια πλευρά οι μεταποιητικές επιχειρήσεις συνεισφέρουν το οικονομικό γίγνεσθαι και είναι πηγή απασχόλησης. Από την άλλη ως χώρα αποτύχαμε ως τώρα να έχουμε χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό σε επίπεδο περιφέρειας, νομού, δήμου, γειτονιάς. Πρώτα διαμορφώνονται οι καταστάσεις και ακολουθεί (εάν ακολουθήσει) ο σχεδιασμός. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η οριοθέτηση ζωνών με το Π.Δ. 84/1984, η εγκατάσταση στη συνέχεια όπως-όπως επιχειρήσεων και στη συνέχεια η αντιμετώπιση τεράστιων δυσκολιών για την πολεοδόμησή τους.

Εν πάση περιπτώσει μετά από χρόνιες προσπάθειες, το νέο νομικό πλαίσιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Αττικής (Ν. 3325/2005) και οι νέες περιβαλλοντικές ρυθμίσεις, θέτουν σε διαφοροποιημένη βάση τους όρους και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας των μεταποιητικών επιχειρήσεων, βελτιώνοντας ή απαλείφοντας αδυναμίες και επιμέρους προβλήματα.

Υπάρχουν σοβαροί προβληματισμοί για την εφικτότητα εφαρμογής του νέου πλαισίου λόγω της υστέρησης σε υποδομές, σε υποστηρικτικές πολιτικές και κίνητρα για τις ΜΜΕ αλλά κυρίως γιατί η αυξημένη (όπως πρέπει άλλωστε) βαρύτητα των πολεοδομικών-χωροταξικών-περιβαλλοντικών παραμέτρων και ο σχεδιασμός στον αστικό χώρο υπερσκιάζει αντί να ακολουθηθεί παράλληλη πορεία με στρατηγικές ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

Οι θέσεις-προτάσεις μας για μια βιώσιμη ανάπτυξη στην Αττική παρατίθενται παρακάτω: 

Εκτύπωση  
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣΕλαχιστοποίηση

Οι ΜΜΕ-μέλη του ΒΕΑ επιτρέπεται να ιδρύονται και να λειτουργούν στις εξής περιοχής της Αττικής (σύμφωνα με το Ν. 3325/2005).

Ø Τα εργαστήρια (έως 22 kw ισχύος μηχανολογικού εξοπλισμού) χαμηλής όχλησης στις περιοχής Γενικής Κατοικίας.

Ø Τα εργαστήρια βιοτεχνίες και βιομηχανίες χαμηλής όχλησης στις περιοχές ΕΜ, ΕΟ, ΒΙΟΠΑ, ΒΙΠΑ, ΒΕΠΕ.

Ø Νόμιμα προυφιστάμενες μονάδες μέσης όχλησης μπορούν να μετεγκατασταθούν μόνο σε ζώνες όπως παραπάνω ορίζονται.

Επίσης στο Ν. 3325/05 άρθρο 17, παράγραφοι 3 και 4 προβλέπονται οι εξής περιπτώσεις:

- Τις περιοχές των Ζ.Ο.Ε που έχουν χαρακτηρισθεί ως γεωργική γη και στην εκτός σχεδίου περιοχή του Π.Δ. 24/31.5.1985 (ΦΕΚ 270Δ) επιτρέπεται η εγκατάσταση (ίδρυση) αγροτοβιομηχανικών μονάδων που αξιοποιούν προϊόντα της πρωτογενούς παραγωγής με την προϋπόθεση ότι η κινητήρια ισχύς τους δεν υπερβαίνει τα 80 kw ή η θερμική ισχύς τους τα 50kw.

- Στην περιοχή (Α) του Π.Δ. 5/13.12.1979 με χρήση γεωργική γη και στην εκτός σχεδίου περιοχή του Π.Δ. 24/31.5.1985 επιτρέπεται η εγκατάσταση επαγγελματικών εργαστηρίων ή αποθηκών με την προϋπόθεση ότι στα εργαστήρια ή στις αποθήκες επεξεργάζονται ή εναποθηκεύονται προϊόντα που παράγονται στην περιοχή εγκατάστασης της μονάδας. Επίσης επιτρέπεται η ίδρυση οινοποιείων, ελαιοτριβείων και κυλινδρόμυλων χαμηλής όχλησης, τα οποία αξιοποιούν προϊόντα της περιοχής, με την προϋπόθεση ότι η κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα 80 kw ή η θερμική ισχύς τα 50 kw.

Η ανάγκη χωροθέτησης μονάδων μεταποίησης αγροτικών προιόντων σε περιοχές γεωργικής γης είναι υπαρκτή (διαπιστώνεται καθημερινά στο ΒΕΑ από τα ερωτήματα που δέχεται), ενισχύοντας έτσι πρωτοβουλίες που συνεισφέρουν την οικονομία των τοπικών κοινωνιών.

Επισημαίνεται ότι το ΥΠΕΧΩΔΕ ανέθεσε σε επιστημονική ομάδα την εκπόνηση μελέτης ειδικού πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία.

Το ΒΕΑ κατέθεσε τις θέσεις του στην Ομάδα Μελέτης (Υπ. αρ. 960/3.4.2006 υπόμνημα) καθώς και στο ΥΠΕΧΩΔΕ.

Εκτύπωση  
ΒΙΟΠΑ-ΒΙΠΑ-ΒΕΠΕΕλαχιστοποίηση

Κεντρικός στόχος του νομικού πλαισίου για την εγκατάσταση-λειτουργία των μεταποιητικών μονάδων στην Αττική είναι η συγκέντρωσή τους (πλην των εργαστηρίων χαμηλής όχλησης) σε ζώνες ΒΙΟΠΑ-ΒΙΠΑ χωροθετημένες από Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια ή Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου ή το Π.Δ. 84/84.

Ο στόχος είναι θεμιτός και επιδιωκόμενος από όλους, είτε ως πολίτες είτε ως επιχειρηματίες αφού οι ζώνες προορίζονται να παρέχουν αναγκαίες προϋποθέσεις λειτουργίας και υποδομές.

Όμως η εγκατάσταση και λειτουργία νέων βιοτεχνικών επιχειρήσεων ή η μετεγκατάσταση ήδη λειτουργούντων σε ζώνες βιομηχανίας-βιοτεχνίας της Αττικής είναι πρακτικά ανέφικτη για τους εξής λόγους:

· Οι ζώνες σχεδόν στην πλειοψηφία τους είναι εκτός σχεδίου και δεν προχωρά η πολεοδόμηση τους, πόσο μάλλον η οργάνωσή τους.

· Ελλειψη κινήτρων εγκατάστασης-μετεγκατάστασης μεταποιητικών μονάδων στα ΒΙΟΠΑ, όπου οι αξίες γης είναι απαγορευτικές και οι αρτιότητες μεγάλες αφού δομούνται ως εκτός σχεδίου περιοχές. Οι απαγορευτικές αξίες γης έχουν ως συνέπεια να εγκαθίστανται στις περιοχές αυτές επιχειρήσεις εμπορίου και υπηρεσιών, δραστηριότητες που συχνά δεν επιτρέπονται ως χρήσεις στις ζώνες αυτές. Η ρύθμιση του άρθρου 17 του Ν. 2965/2001 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 3325/05 για μείωση της αρτιότητας στα 2.000 τ.μ, παρότι βελτιώνει τις δυνατότητες των επιχειρήσεων για εγκατάσταση στις περιοχές αυτές, σε καμία περίπτωση δε λύνει το πρόβλημα.

· Οργανωμένα ΒΙΟΠΑ, κατά τον Ν. 2545/97 περί «ΒΕΠΕ», με φορέα διαχείρισης δυστυχώς δεν έχουμε (πλην ενός ή δύο περιπτώσεων).

Είναι προφανές ότι όσο οι ζώνες δεν πολεοδομούνται, με την απαιτούμενη αρτιότητα και τις αξίες γης όπως έχουν διαμορφωθεί, οι ΜΜΕ είναι αδύνατο να μπορέσουν να εγκατασταθούν ή μετεγκατασταθούν σε αυτές.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία ανερχόμενοι κλάδοι και κατά συνέπεια κλάδοι με επενδυτική δραστηριότητα, φαίνονται να είναι οι παρακάτω:

- Εκδόσεις-εκτυπώσεις

- Προϊόντα από μη μεταλλικά ορυκτά

- Κατασκευή προϊόντων-συσκευών ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών

- Ιατρικά όργανα, όργανα ακριβείας, οπτικά

- Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών

- Ανακύκλωση

- Κατασκευές

Ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι δεν υφίστανται συγκεκριμένες περιοχές-ζώνες οι οποίες να συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις πραγματοποίησης επενδυτικών πρωτοβουλιών εκ μέρους των ΜΜΕ. Εκτιμάται ότι η μεγάλη μάζα των όποιων επενδύσεων των μικρών-μεσαίων βιοτεχνικών επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθούν στις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις τους.

Κατ’ αυτό τον τρόπο διαιωνίζεται η «χωρίς πολιτική» ρύθμιση του χώρου αντί της απόδοσης βιώσιμου χώρου όχι μόνο για την μεταποίηση αλλά για το σύνολο των χρήσεων γης.

Απαιτείται λοιπόν άμεσα να ξεκινήσει η πολεοδόμηση των ΒΙΟΠΑ, ΒΙΠΑ και να υπάρξουν κίνητρα προς τις βιοτεχνικές επιχειρήσεις να μετεγκατασταθούν σε αυτές, είτε πρόκειται για υποχρεωτική μετεγκατάσταση ή επιλογή τους, είτε πρόκειται για νεοιδρυόμενες επιχειρήσεις.

Είναι επίσης γνωστό ότι οι λόγοι της μη πολεοδόμησης των ζωνών είναι οι πολυπλοκες-γραφειοκρατικές διαδικασίες για την ανάθεση-έγκριση των πολεοδομικών μελετών και υλοποίηση των πράξεων εφαρμογής καθώς και η μη ύπαρξη ενδιαφέροντος από τους Δήμους να αναλάβουν τις διαδικασίες για τις ζώνες που είναι στα όριά τους.

Δεδομένου ότι θα πρέπει να προχωρήσει η πολεοδόμηση των ζωνών προτείνουμε:

α. Να υπάρξει σαφής πολιτική βούληση και πρωτοβουλία του ΥΠΕΧΩΔΕ και ΥΠΑΝ για την χρηματοδότηση και ανάθεση των πολεοδομικών μελετών και παράλληλα ενεργοποίηση των ΟΤΑ για την υποστήριξη των διαδικασιών.

β. Να εξεταστούν τρόποι περιορισμού των πολύπλοκων διαδικασιών καθώς και τη πραγματοποίηση της πολεοδόμησης σε 2 φάσεις (άμεση σε επίπεδο μεγάλων οικοδομικών τετραγώνων για τη δημιουργία βασικών υποδομών και ολοκληρωμένη σε 2 στάδιο).

Βεβαίως πρέπει να επισημανθεί ότι στην Αττική των υψηλών αξιών γης και με διαμορφωμένες καταστάσεις δεν προχωρούν τα οργανωμένα ΒΙΟΠΑ του Ν. 2545/1997, νόμος ο οποίος είναι σε διαδικασία αντικατάστασης από το ΥΠ.ΑΝ.

Επίσης επισημαίνεται ότι το ΒΕΑ έχει ζητήσει από τον Οργανισμό Αθήνας ενημέρωση για τυχόν αλλαγές στις εγκεκριμένες ζώνες της Αττικής.

 

Εκτύπωση  
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣΕλαχιστοποίηση

Στο εσωτερικό των πόλεων, όσον αφορά την Αττική και σε περιοχές Γενικής Κατοικίας, επιτρέπονται τα εργαστήρια χαμηλής όχλησης, εφόσον πρόκειται να εγκατασταθούν σε κατάλληλο εργαστηριακό χώρο (οικοδομική άδεια) και δεν απαγορεύεται από το Γ.Π.Σ. και τις χρήσεις γης της συγκεκριμένης περιοχής.

Ωστόσο υπάρχουν τα εξής προβλήματα με τις χρήσεις γης.

α) Οι χρήσεις γης στους περισσότερους Δήμους έχουν καθοριστεί με βάση το Π.Δ. 84/1984 όσον αφορά τις μεταποιητικές δραστηριότητες. Δεδομένου ότι το Π.Δ. 84/1984 έχει καταργηθεί, αλλά και από το πνεύμα των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν. 2965/2001 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 3325/05 για τις αλλαγές χρήσεων γης, προκύπτει σοβαρό θέμα επαναθεώρησης των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων. Απαιτείται δηλαδή νομική επεξεργασία αλλά και εξέταση ουσιαστική του θέματος αφού οι προηγούμενες ρυθμίσεις είναι δυσμενέστερες των ισχυουσών ρυθμίσεων, ώστε να υπάρξει ενιαία εφαρμογή του Ν. 3325/2005 στην Αττική, σύμφωνα με τη φιλοσοφία και τους στόχους που έχουν τεθεί από το νομικό αυτό πλαίσιο.

β) Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3325/2005

- Σε περίπτωση αλλαγής χρήσης γης και εφόσον από τις διατάξεις υποχρεούνται να απομακρυνθούν μεταποιητικές επιχειρήσεις, αυτές θα πρέπει να απομακρύνονται σε δώδεκα έτη. Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 193/2006 Γνωμάτευση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η ρύθμιση αυτή αφορά και τις μονάδες που κατά την έκδοση του Ν. 3325/2005 βρίσκονταν σε καθεστώς υποχρεωτικής μετεγκατάστασης λόγω αλλαγής χρήσης, με την προϋπόθεση ότι ιδρύθηκαν νόμιμα και από την έκδοση της πολεοδομικής διάταξης που τις απομακρύνει δεν έχει διακοπεί η λειτουργία τους.

- Όταν απαιτείται απομάκρυνση επιχειρήσεων ή περιορισμοί των επιτρεπόμενων προς ίδρυση δραστηριοτήτων ή απαγόρευση κτιριακής επέκτασης, τότε για την έκδοση της σχετικής πολεοδομικής πράξης απαιτείται προηγούμενη γνώμη του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία παρέχεται εντός τριμήνου.

Οσον αφορά τα Πολεοδομικά Διατάγματα που προωθούνται από το ΥΠΕΧΩΔΕ, οι διαδικασίες γνωμοδότησης του ΥΠΑΝ και η κατεύθυνση να ακολουθείται η φιλοσοφία του Ν. 3325/2005 μπορούν να τηρηθούν.

Όταν όμως οι αλλαγές χρήσεων γης προωθούνται από Δήμους υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Θεωρείται θεμιτό δικαίωμα των Δήμων να ορίζουν τις χρήσεις που επιθυμούν, χρειάζονται όμως ασφαλιστικές δικλείδες και μηχανισμοί που θα αποτρέπουν αφ’ ενός φαινόμενα αναιτιολόγητων και αυθαίρετων αλλαγών στις χρήσεις γης, αφετέρου να γίνει σαφές ότι πρωταρχικός στόχος είναι η τήρησης των κατευθύνσεων του Ν. 3325/2005.

Παράλληλα ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα για πολλές περιοχές της Αττικής είναι το αντιφατικό πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί για τις χρήσεις γης, τους απαιτούμενους παραγωγικούς χώρους, χρήση ισογείου-ορόφων, μεταβίβαση αδειών κτλ. Από πολεοδομικές διατάξεις, υγειονομικούς κανονισμούς, τροποποιήσεις Γ.Π.Σ που ρυθμίζονται αποσπασματικά οδηγώντας σε πανσπερμία αλληλοεπικαλυπτόμενων και αλληλο-συγκρουόμενων νόμων και διατάξεων. Θα πρέπει να ξεκαθαριστούν οριστικά τα θέματα αυτά.

Εκτύπωση  
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣΕλαχιστοποίηση

Στις περιοχές αμιγούς κατοικίας απαγορεύεται η εγκατάσταση οποιασδήποτε μεταποιητικής δραστηριότητας, ακόμη και εκείνων που είναι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση των κατοίκων όπως αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, καφεκοπτεία, επιδιορθωτήρια ρούχων-υποδημάτων, εργαστήρια επισκευής παντός είδους, συνεργεία αυτοκινήτων κτλ.

Θεωρούμε απαράδεκτο αφ’ ενός να μην επιτρέπονται τέτοιες δραστηριότητες, αφ’ ετέρου το γεγονός ότι όλο και σε περισσότερους δήμους χαρακτηρίζονται περιοχές αμιγούς κατοικίας με στόχο την απομάκρυνση μεταποιητικών δραστηριοτήτων σε βάρος γειτονικών περιοχών.

Εκτύπωση  
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣΕλαχιστοποίηση

Οι κεντρικές περιοχές της Αθήνας, μία μετά την άλλη εντάσσονται σε σχέδια ανάπλασης-εξυγίανσης όπου τα επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης σε παραδοσιακούς ή μη κλάδους απομακρύνονται, και οι περιοχές αυτές αποκτούν κυρίως χρήσεις αναψυχής-διασκέδασης.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις περιοχές του Ψυρρή, του Μεταξουργείου, του Θησείου, του Βοτανικού κλπ.

Θεωρούμε ότι τέτοια σχέδια αναπλάσεων όπου στόχος δεν είναι η πολυλειτουργικότητα των περιοχών και η ανάμειξη χρήσεων, δημιουργούν «νεκρές» ζώνες και έχουν οικονομικές δυναμικές περιορισμένης χρονικής διάρκειας.

Επιπλέον και το σημαντικότερο είναι ότι τα σχέδια αυτά καταρτίζονται και υλοποιούνται ερήμην των κοινωνικών και οικονομικών ομάδων των περιοχών και χωρίς καν να μελετηθούν οι επιπτώσεις στις ίδιες τις περιοχές και ευρύτερα.

Από όσο δε γνωρίζουμε σε τέτοια σχέδια ανάπλασης εμπλοκή άλλων Υπουργείων πλην του ΥΠΕΧΩΔΕ δεν υπάρχει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι γενική αρχή «απομάκρυνσης» των επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης, όταν σε όλες τις Ευρωπαϊκές πόλεις, η επικρατούσα τάση είναι η πολυλειτουργικότητα και η διατήρηση τουλάχιστον της παραδοσιακής βιοτεχνίας.

Σε οποιαδήποτε δε περίπτωση τροποποίησης χρήσεων γης, είναι κρίσιμο να τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3325/05 που αφορούν την προϋπόθεση γνωμοδότησης του Υπουργού Ανάπτυξης και τις προθεσμίες απομάκρυνσης μεταποιητικών μονάδων (12 έτη).

Εκτύπωση  
ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( Ν. 3325/2005)Ελαχιστοποίηση

Είναι γεγονός ότι με το Ν. 3325/2005 αντιμετωπίστηκαν σοβαρά προβλήματα στις προϋποθέσεις και στις διαδικασίες αδειοδότησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων.

Δεδομένου ότι κανένα νομικό πλαίσιο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα πάντα και βεβαίως δεν έχει δυναμική ισχύ για να προλαμβάνει εξελίξεις, πρόταση του ΒΕΑ ήταν η συγκρότηση στο ΥΠΑΝ ομάδας παρακολούθησης του καθεστώτος αδειοδότησης των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση αδυναμιών, την επεξεργασία προτάσεων για περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το θέμα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του Βοτανικού που άμεσα απομακρύνονται (λόγω απαλλοτρίωσης) στη περιοχή ανάπλασης για τη δημιουργία αθλητικών και άλλων εγκαταστάσεων. Δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις επιχορήγησης του Ν. 3325/2005 περιορισμός μη λογικός τελικά. Επιπρόσθετα δεν έχουν ενεργοποιηθεί οι διατάξεις που αφορούν τον καθορισμό των ποσών και τις διαδικασίες της επιχορήγησης.

Δεύτερο αίτημά μας, όπως προκύπτει από τις επιχειρήσεις-μέλη μας, είναι οι Δ/νσεις Ανάπτυξης πραγματικά να λειτουργήσουν ως κέντρα υποδοχής των επιχειρηματιών με τις νέες υπηρεσίες που προβλέπει ο Ν. 3325/2005 και δεν έχουν ενεργοποιηθεί. Τέλος θα πρέπει να προχωρήσει η συμπλήρωση του Ν. 3325/2005, με τα προβλεπόμενα Π.Δ. και Υπουργικές Αποδράσεις. Η αδειοδότηση δεν είναι μια απλή διαδικασία, προϋποθέτει χρόνο και κόστος για τον επιχειρηματία, υψηλό έως δυσβάστακτο για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ειδικότερα για τις ΠΜΕ θα πρέπει να εξεταστούν και να εξευρεθούν λύσεις στήριξης τους.

Εκτύπωση  
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝΕλαχιστοποίηση

Η αδειοδότηση των επιχειρήσεων, που προϋποθέτει βεβαίως την έγκριση των περιβαλλοντικών τους όρων, είναι το βασικό και πρώτο βήμα για τη νόμιμη και την απρόσκοπτη λειτουργία τους, τον εκσυγχρονισμό τους, τη συμμετοχή τους σε προγράμματα και προμήθειες. Αίτημα των επιχειρήσεων και ευθύνη της πολιτείας είναι η διαμόρφωση σύγχρονου και αποτελεσματικού πλαισίου αδειοδότησης. Μετά και την έκδοση του Ν. 3325/2005 είναι άμεσης προτεραιότητας η ρύθμιση των θεμάτων περιβαλλοντικής αδειοδότησης που εκκρεμούν σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3010/2002 .

Επίσης επισημαίνονται τα εξής:

- Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση στις οδηγίες της θέτει υποχρεωτικότητα εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και περιβαλλοντικής αδειοδότησης για ορισμένες κατηγορίες μεταποιητικών δραστηριοτήτων και όχι το σύνολό τους. Θεωρούμε ωστόσο ότι έχουμε οδηγηθεί σε αυστηρότερες και πολυπλοκότερες διατάξεις από τις απαιτήσεις των κοινοτικών οδηγιών για περιβαλλοντική αδειοδότηση, με την ένταξη του συνόλου των δραστηριοτήτων σε δύο κατηγορίες (Α και Β) κατηγορίες παραμένει ανενεργός η Γ κατηγορία με χαμηλή όχληση και μικρού μεγέθους δραστηριότητες. Ζητούμε την ενεργοποίηση της Γ΄ κατηγορίας στην οποία μπορεί να ενταχθεί σημαντικό μέρος της Β κατηγορίας.

- Σύμφωνα με την κατεύθυνση των Κοινοτικών Οδηγιών και το Ν. 3010/2002, άρθρο 4 παρ. 10β θα πρέπει το ΥΠΕΧΩΔΕ και ΥΠΑΝ να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην απλούστευση και ενιαιοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης (περιβαλλοντικές και εγκατάστασης-λειτουργίας) που είναι σημαντικότατο θέμα για τις επιχειρήσεις.

- Οσον αφορά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, θα πρέπει αφ’ ενός αυτά τα οποία κρίνονται σύμφωνα με το Ν. 3325/2005 να μην ζητούνται και να επανακρίνονται (π.χ. ότι αφορά τις χρήσεις γης, την οικοδομική άδεια κλπ.). Εξ ίσου σημαντικό θέμα είναι η κατά το δυνατό μείωση των δικαιολογητικών στη κατεύθυνση της απλοποίησης αλλά και μείωσης του κόστους αδειοδότησης.

- Η χρονική ισχύς της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων και της άδειας λειτουργίας είναι λογικό να ταυτίζονται για ευνόητους λόγους. Επίσης, σε περιπτώσεις όπου δεν έχουνε επέλθει μεταβολές στη λειτουργία των μονάδων, η διαδικασία ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων θα πρέπει να είναι το δυνατότερο απλούστερη.

Εκτύπωση  
ΕΛΑΙΩΝΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣΕλαχιστοποίηση

Η περιοχή του Ελαιώνα, όπως όλες οι μελέτες της τελευταίας 20ετίας έχουν δείξει έχει ιδιαίτερη οικονομική δυναμική και συνεχίζει να αποτελεί τόπο συγκέντρωσης επιχειρήσεων του δευτερογενή και τριτογενή τομέα με σημαντική συμβολή στην απασχόληση και στα εισοδήματα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Ωστόσο με την ένταξη της περιοχής σε σχέδιο πόλης, η εξυγίανσή της και η οργάνωση-διαχείριση του χώρου δεν προχώρησε αφού δεν υπήρξε εφαρμογή των σχεδίων, ενώ είναι έντονες πλέον οι πιέσεις για επιχειρηματικά σχέδια άλλων χρήσεων σε κομμάτια του Ελαιώνα.

Ο Οργανισμός Αθήνας έκρινε αναγκαίο να επαναξιολογήσει τις χρήσεις γης αλλά και τις επιπτώσεις που αναμφισβήτητα δημιουργούνται στο Λεκανοπέδιο.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας έχει μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων-μελών του που λειτουργούν στα 9000 στρέμματα της περιοχής του Ελαιώνα, ανελλιπώς παρακολουθεί τις εξελίξεις και παρεμβαίνει.

Οι προτάσεις του ΒΕΑ για τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Ελαιώνα (όπως διατυπώθηκαν στο υπ. αριθμ. 2127/28.7.2006 υπόμνημά του προς τον Οργανισμό Αθήνας) είναι:

- Ο Ελαιώνας πρέπει επιτέλους να εξυγιανθεί, να αποκτήσει υποδομές, να υπάρξει αυστηρός έλεγχος των χρήσεων για να διατηρήσει την κοινωνική και οικονομική του δυναμική.

- Η εμπειρία έχει δείξει, ότι δεν θα πρέπει να αφεθεί άλλο η περιοχή να εξελίσσεται τυχαία αναμένοντας τη δημιουργία φορέα. Η κοινωνική και οικονομική εμβέλεια του Ελαιώνα είναι τέτοια που επιβάλλεται οι αρμόδιοι φορείς και οι εμπλεκόμενοι ΟΤΑ να αναλάβουν την πρωτοβουλία σχεδιασμού και υλοποίηση της Ανάπλασης της περιοχής του Ελαιώνα.

- Εχει επανειλημμένα τεκμηριωθεί η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα διατήρησης του μεταποιητικού χαρακτήρα της περιοχής. Ως εκ τούτου δεν μας βρίσκει σύμφωνους ο αποχαρακτηρισμός ή ο περιορισμός των ζωνών Α και Β όπως αυτές έχουν καθοριστεί με το ΠΔ 1049/95, καθώς και ο αποχαρακτηρισμός των ζωνών Δ2 όπου επιτρέπονται τα εργαστήρια χαμηλής όχλησης.

Είναι ωστόσο επιθυμητό, όπως εκτιμά και ο Οργανισμός Αθήνας, να διευρυνθεί η δυνατότητα εγκατάστασης μεταποιητικών μονάδων στον Ελαιώνα ώστε να υπάρχει και εισροή επιχειρήσεων και όχι μόνο εκροή. Σύμφωνα με το Ν. 3325/2005 τέτοιες μονάδες μπορεί να είναι νεοιδρυόμενες χαμηλής όχλησης, ή από μετεγκατάσταση από άλλες περιοχές της Αττικής. Θα μπορεί έτσι να αντιμετωπίσει η μεταποίηση την πίεση των χρήσεων του τριτογενούς τομέα αλλά και θα εκλογικεύονται οι αξίες γης.

- Υπάρχουν κλάδοι που θα πρέπει να μετεγκατασταθούν βάσει οργανωμένου σχεδίου μετεγκατάστασης που υπό περιορισμό λειτουργούν στον Ελαιώνα (βυρσοδεψεία, χυτήρια κλπ). Είναι γνωστό ότι ήδη έχουν περάσει 20 χρόνια και οι κλάδοι αυτοί στο τέλος θα αφανιστούν.

- Τέλος η αποσπασματική τροποποίηση χρήσεων και χωροθέτηση στον Ελαιώνα χώρων πολλαπλών δραστηριοτήτων, όπως στον Βοτανικό με το εμπορικό και αθλητικό σύμπλεγμα, δεν αποτελούν παρά μια αδιέξοδη πολιτική ανάπλασης-αναβάθμισης του Ελαιώνα με κινητήριο μοχλό επιχειρηματικά συμφέροντα και με πολύπλευρες επιπτώσεις στην περιοχή του Ελαιώνα και ευρύτερα. Με τέτοιες πολιτικές ο Ελαιώνας φαίνεται ότι θα είναι μια χαμένη ευκαιρία για την οργάνωση, εξυγίανση της περιοχής, για τη μεταποιητική δραστηριότητα, το πράσινο που προβλέπονταν, για τους εμπλεκόμενους δήμους, αλλά και για όλη την Αττική. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣΕλαχιστοποίηση

Θεωρούμε ότι η οποιαδήποτε ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων μέσω του αναπτυξιακού νόμου απαιτεί την ύπαρξη χωροταξικού σχεδιασμού με ύπαρξη συγκεκριμένων περιοχών –ζωνών στις οποίες θα μπορούσαν να κατευθυνθούν οι πιθανές μελλοντικές επενδύσεις, περίπτωση η οποία ναι μεν προβλέπεται στον υφιστάμενο νόμο με την διαφορά όμως ότι ουσιαστικά οι προβλεπόμενες αυτές περιοχές-ζώνες δεν λειτουργούν ή δεν μπορούν να λειτουργήσουν για πολλούς και διαφόρους λόγους.

Αδειοδότηση σημαίνει λειτουργία με όρους και κανόνες όσο αφορά το περιβάλλον και την ασφάλεια. Σημαίνει όμως και δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας για τις επιχειρήσεις, συμμετοχής σε προγράμματα, κρατικές προμήθειες, δυνατότητες δηλαδή ανάπτυξή τους και πολλά άλλα. Η αρνητική μέχρι σήμερα εμπειρία, δηλαδή η αντιμετώπιση των ΜΜΕ στο χωροταξικό-πολεοδομικό σχεδιασμό ως βιομηχανιών (στο μέγεθος) και πρόβλημα προς απομάκρυνση πρέπει να αναστραφεί

Οι ΜΜΕ έχουν δυναμική, είναι η παραγωγική μας βάση, είναι πηγή απασχόλησης. Ο εκσυγχρονισμός, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και η βιώσιμη ανάπτυξη γίνονται εφικτά μέσα από συνδυασμένες προσπάθειες και σχεδιασμό των επιχειρηματιών και των φορέων της πολιτείας.


Επιμέλεια θέματος: Ελένη Γρηγορίου-Ειδική Επιστήμονας ΒΕΑ

VEA


© 2014 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. All rights reserved. Implemented by TEΛΕΝΕΤ ΒΕΑ development team