Ελληνικά    English
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Διαύγεια
VEAVEA

Επιδοτούμενα Προγράμματα

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Ένταξης στη Δράση "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)


Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για τη δράση "Αναβάθμιση πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων"
Απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης Παραρτήματος IV_ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
Ενημερωτικό Σημείωμα Οδηγιών - Δράση Πτυχιούχων
ΥΔ_Α1_Παράρτημα ΧΙ_ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
ΥΔ_Α2_Παράρτημα ΧΙ_ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
ΥΔ_Β1_Ενισχύσεις_Παράρτημα ΧΙ_ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
ΥΔ_Β2_Δήλωση ΜΜΕ_Παράρτημα ΧΙ_ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
Υπεύθυνη Δήλωση Παραρτήματος Ι_ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
Υπεύθυνη Δήλωση συγγένειας
Τροποποίηση του προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" του ΕΠΑΝ ΙΙ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013
ΦΕΚ
ΥΑ τροποποίησης του Οδηγού του Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»
Τροποποίηση προγράμματος "Εξωστρέφεια ΙΙ" του ΕΠΑΝ ΙΙ
4η τροποποίηση της δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΕΠΑNΕΚ

Τροποποίηση Οδηγού του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών

Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλονΠροδημοσίευση Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»


Υπουργικές Αποφάσεις και τα αντίστοιχα Δελτία Τύπου αναφορικά με την παράταση των προγραμμάτων Ενίσχυση ΜμΕ των ΠΕΠ, ΕΧΕΟΜ του ΕΠΑΝ ΙΙ, Γυναικεία Απασχόληση του ΕΠΕΑΑ


Τροποποίηση του Οδηγού Υλοποίησης του προγράμματος "Γυναικεία Απασχόληση" του ΕΠΕΑΑ

ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020. ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Τροποποίηση Οδηγού του Προγράμματος "Ενίσχυση ΜμΕ" των ΠΕΠ


Τροποποίηση Οδηγού του Προγράμματος "Γυναικεία Απασχόληση" του ΕΠΕΑΑΠαράταση προγραμμάτων "Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων", «Νέα Καινοτομική
Επιχειρηματικότητα», «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του ΕΠΑΝ ΙΙΧορήγηση Ευνοϊκών Δανείων από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ ΑΕ και την Τράπεζα Πειραιώς - Δράση: Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα, Εφοδιαστική αλυσίδα, Τρόφιμα, Ποτά


Χορήγηση Ευνοϊκών Δανείων από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ ΑΕ και την EFG Eurobank Εργασίας - Δράση: Εξωστρέφεια


Χορήγηση Ευνοϊκών Δανείων από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ ΑΕ και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος - Δράση: Θεματικός Τουρισμός, Αφαλάτωση, Διαχείριση απορριμμάτων, Πράσινες υποδομές, Πράσινες Εφαρμογές, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας


Χορήγηση Ευνοϊκών Δανείων από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ ΑΕ και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος - Δράση: Επιχειρηματικότητα των Νέων


Μέτρο 123 Α. Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2007-2013  "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=Load&id=8169b3e913211b3b


Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» του ΟΑΕΠ – Ενίσχυση  ρευστότητας των Ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων
http://www.mindev.gov.gr/?p=5443


Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων - Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 
http://www.startupgreece.gov.gr/el/node/650


"Προϊόν JEREMIE Νέα Επιχειρηματικότητα: Ευνοϊκά δάνεια επιμερισμού ρίσκου για Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις"

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=1546


ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 70% ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 
http://www.minfin.gr


Εγγύηση χαμηλότοκων δανείων σε επιχειρήσεις για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών - ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
http://www.startupgreece.gr/

 
VEA


© 2014 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. All rights reserved. Implemented by TEΛΕΝΕΤ ΒΕΑ development team