Ελληνικά    English
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Διαύγεια
VEA (22-05-2017) "ΜΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΧΡΗΣΙΜΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ"       (04-05-2017) "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ"       (04-05-2017) "ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΑ"       (27-03-2017) "ΗΜΕΡΙΔΑ DOING BUSINESS IN THE ARAB WORLD - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΡΑΒΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ"       (23-03-2017) "ΟΑΕΔ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ"       (14-03-2017) "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΗ"       (14-02-2017) "ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 360 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΓΙΑ 10.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΟΑΕΔ"       (10-02-2017) "ΟΑΕΔ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΥΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ"       (30-01-2017) "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΑΠΟ 1η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017"       (27-01-2017) "ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ"       (25-01-2017) "ΕΝΙΑΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 01/01/2017"       (16-01-2017) "ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ"       (12-01-2017) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"       (29-12-2016) "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΗΜΑ)"       (28-12-2016) " (NEO) ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 995/2010 ΣΤΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ. "       (14-12-2016) "ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΠΟ 1-1-2017 ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 1000 ΕΥΡΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ"       (16-11-2016) "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ"       (07-11-2016) "ΝΕΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ"      
VEAVEA

Φορολογικά

Περαίωση - Έκδοση εκκαθαριστικών σημειωμάτων από τις ΔΟΥ.

Με την 1156/15 -11-2010 εγκύκλιο το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει στις εφορίες την δυνατότητα έκδοσης των εκκαθαριστικών σημειωμάτων της περαίωσης για τους φορολογούμενους που δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Ειδικότερα με τη νέα απόφαση του υπουργείου Οικονομικών ορίζονται τα εξής:

1. Οι εφορίες θα εκδώσουν τα εκκαθαριστικά σημειώματα περαίωσης τα οποία δεν μπόρεσε να εκδώσει

2. Τα εκκαθαριστικά θα πρέπει να εκδοθούν από τις εφορίες το αργότερο μέχρι τις 29 Νοεμβρίου.

3. Το εκκαθαριστικό αποστέλλεται από την αρμόδια για την έκδοσή του εφορία, ταχυδρομικά στον επιτηδευματία με ταυτόχρονη ενημέρωση και των τυχόν άλλων εφοριών που είναι αρμόδιες για τη φορολογία εισοδήματος του επιτηδευματία για ένα ή περισσότερα έτη που αναγράφονται στο εκκαθαριστικό.

4. Οι φορολογούμενοι έχουν προθεσμία 15 ημερών για να αποδεχθούν ή όχι την περαίωση από την ημερομηνία έκδοσης που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό.

5. Σε περίπτωση αποδοχής της περαίωσης η προκαταβολή 20% του φόρου ή ολόκληρο το ποσό πληρώνεται στην αρμόδια εφορία.

6. Σε περίπτωση ύπαρξης προφανών σφαλμάτων στο σημείωμα της περαίωσης ο επιτηδευματίας προσέρχεται στην εφορία έκδοσης αυτού, όπου γίνεται άμεση διόρθωσή του. Στις περιπτώσεις αυτές η αποδοχή του εκκαθαριστικού γίνεται το αργότερο μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου 2010.

7. Παρατείνεται μέχρι τις 24 Νοεμβρίου η υποβολή αίτησης από τον επιτηδευματία που επιθυμεί να περαιώσει τις εκκρεμείς ελεγμένες υποθέσεις. Η προθεσμία έληξε κανονικά στις 15 Νοεμβρίου.

8. Μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου υποβάλλεται η αίτηση περαίωσης για εκκρεμείς υποθέσεις με προσωρινά φύλλα ελέγχου ή προσωρινές καταλογιστικές πράξεις επιβολής φόρου ή προστίμου για τις οποίες το εκκαθαριστικό σημείωμα διορθώθηκε και επανεκδόθηκε τροποποιημένο από την εφορία λόγω προφανών σφαλμάτων.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το νόμο, οι αρχικές προθεσμίες εκπνέουν στις 18 Νοεμβρίου για όσους φορολογούμενους έχουν λάβει εκκαθαριστικά σημειώματα χωρίς λάθη, ενώ στην περίπτωση που απαιτούνται διορθώσεις η προθεσμία εκπνέει στις 29 Νοεμβρίου. 

Διευκρινήσεις για την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και την εξόφληση ληξιπρόθεσμών οφειλών.

Τα κυριότερα σημεία της διαδικασίας για την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, τα οποία θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα οι ενδιαφερόμενοι σύμφωνα με νεότερη εγκύκλιο και ανακοίνωση  του υπουργείου οικονομικών είναι τα ακόλουθα:

Α. ΠΕΡΑΙΩΣΗ
 
1. Η υπαγωγή στη ρύθμιση είναι προαιρετική.

2. Εκκαθαριστικά για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα λάβουν όλοι οι επιτηδευματίες και οι επιχειρήσεις και όποιος δεν επιθυμεί να υπαχθεί στη ρύθμιση μπορεί να το αγνοήσει χωρίς καμία επίπτωση.

3. Τα εκκαθαριστικά θα εκδοθούν από την Γ.Γ.Π.Σ. και θα αφορούν όλες τις ανέλεγκτες χρήσεις από το 2000 έως και το 2009, εξαιρουμένων όσων έχουν προβεί σε αυτοπεραίωση και δεν έχουν ενταχθεί στο δείγμα ελέγχου.

4. Οι φορολογούμενοι που παραλαμβάνουν εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης θα πρέπει να ελέγχουν τα εξής στοιχεία:

α) τα ανέλεγκτα οικονομικά έτη που αναγράφονται

β) τη νομική μορφή του επιτηδευματία και την κατηγορία βιβλίων ΚΒΣ.

γ) τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα

δ) το ποσό του φόρου περαίωσης κατά οικονομικό έτος

ε) το σύνολο της οφειλής κατά οικονομικό έτος

Εφόσον συμφωνούν, μπορούν να περαιώσουν επιλεκτικά όσες χρήσεις αποφασίσουν, με την προϋπόθεση ότι θα είναι συνεχόμενες από την παλαιότερη

μέχρι την πιο πρόσφατη. Με την καταβολή της προκαταβολής τεκμαίρεται η από μέρους τους αποδοχή των στοιχείων του εκκαθαριστικού σημειώματος.

5. Η καταβολή του ποσού που προβλέπεται για την αποδοχή του εκκαθαριστικού σημειώματος γίνεται υποχρεωτικά σε οποιαδήποτε συμβεβλημένη τράπεζα, με την προσκόμιση του σημειώματος αυτού από 1/11/2010.

6. Επιτηδευματίας που θα διαπιστώσει λάθη στο εκκαθαριστικό σημείωμα της περαίωσης θα πρέπει να προσέλθει στην εφορία του. Η εφορία θα διορθώνει άμεσα το εκκαθαριστικό και στην συνέχεια θα επανεκδίδει τροποποιημένο το εκκαθαριστικό σημείωμα. Στην περίπτωση αυτή οι φορολογούμενοι έχουν προθεσμία μέχρι την 29/11/2010 να αποδεχθούν το τροποποιημένο εκκαθαριστικό σημείωμα. Εξαιρετικά στις περιπτώσεις διόρθωσης σφαλμάτων η καταβολή του ποσού που προβλέπεται για την αποδοχή του γίνεται αποκλειστικά στην αρμόδια εφορία η οποία προέβη στη σχετική διόρθωση.  

7. Στην περαίωση και όσοι είχαν κάνει αυτοπεραίωση τη διετία 2008-2009, με έκπτωση φόρου 50%.

8. Μέχρι τις 18 Νοεμβρίου μπορεί να αποδεχθούν το σημείωμα που θα τους αποστείλει το υπουργείο.

9.  Ο φόρος ισούται με το γινόμενο ακαθάριστων εσόδων, βασικού συντελεστή 2% (χαμηλότερος για επιχειρήσεις καυσίμων και πρακτορεία τουρισμού-ταξιδιών), του συντελεστή προοδευτικότητας (1 έως 1,30) και του φόρου 20% (25% για Α.Ε. και ΕΠΕ).

10. Προβλέπονται προσαυξήσεις φόρου μέχρι 60% για όσους έχουν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις..

11. Τα ελάχιστα ποσά φόρου ανά χρήση ξεκινούν από 300 ευρώ για τηρούντες βιβλία Α' κατηγορίας και 500 ευρώ για Β' κατηγορίας και φθάνουν τα 700 ευρώ για Γ' κατηγορίας, ενώ για ελεύθερους επαγγελματίες ορίστηκαν σε 700 ευρώ για βιβλία Β' κατηγορίας και 1.000 ευρώ για Γ' κατηγορίας.

12 . Οι επιτηδευματίες μπορεί να υπαχθούν στη ρύθμιση προκαταβάλλοντας το 20% της συνολικής οφειλής.

13.  Το υπόλοιπο εξοφλείται σε 6 δόσεις για ποσό μέχρι 5.000 ευρώ, 8 για 5.001-10.000 ευρώ, 12 για 10.001-15.000 ευρώ, 18 για 15.001-20.000 ευρώ και 24 για ποσό άνω των 20.000 ευρώ.

14. Παρέχεται έκπτωση 10% σε εφάπαξ εξόφληση.

15. Το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι κάτω των 500 ευρώ.

16. Οι εφορίες και τα ελεγκτικά κέντρα θα ενημερώσουν τηλεφωνικά ή θα αποστείλουν όσο το δυνατόν συντομότερα τις προσκλήσεις σε επιτηδευματίες με εκκρεμείς ελεγμένες υποθέσεις.

17. Οι επιτηδευματίες έχουν χρονικό περιθώριο μέχρι τις 15 Νοεμβρίου να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση.

Η (μη) φύλαξη βιβλίων

18. Το κίνητρό της είναι ότι οι επιτηδευματίες δεν έχουν υποχρέωση να φυλάνε τα βιβλία και τα στοιχεία του ΚΒΣ μέχρι και τη χρήση του 2005, εφ' όσον όμως κλείσουν όλες ανεξαιρέτως τις υπαγόμενες ανέλεγκτες χρήσεις και τα εκκρεμή προσωρινά φύλλα ελέγχου ή πράξεις ή αποφάσεις επιβολής προστίμου και εξοφλήσουν τη συνολική οφειλή.

19. Το κίνητρο της μη φύλαξης παρέχεται και για υποθέσεις που έχουν ελεγχθεί με τακτικό έλεγχο ή έχουν περαιωθεί με τη διαδικασία του αυτοελέγχου, εφ' όσον έχει εξοφληθεί ή ακόμη και όταν εξοφληθεί η συνολική οφειλή.

20. Αν μέχρι και το 2005 υπάρχουν χρήσεις που έχουν υπαχθεί σε αυτοέλεγχο, τότε και για αυτές αίρεται η υποχρέωση φύλαξης βιβλίων και στοιχείων εφ' όσον η επιχείρηση περαιώσει όλες τις υπαγόμενες στην περαίωση επόμενες χρήσεις, καθώς και τυχόν εκκρεμείς καταλογιστικές πράξεις και εξοφλήσει τη συνολική οφειλή. Απαραίτητη προϋπόθεση, να μην έχει οφειλές από τακτικό έλεγχο ή παλαιότερη περαίωση.

21. Αν για κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις δεν υποβλήθηκε εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ μέχρι 31.8.2010, το ποσό του φόρου που προκύπτει προσαυξάνει 10% και δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 200 ευρώ.

22.  Αν από τη δήλωση εισοδήματος προκύπτει ζημιά της τελευταίας περαιωμένης χρήσης, τότε δεν μεταφέρεται για συμψηφισμό με τα θετικά εισοδήματα των επόμενων χρήσεων, εφ' όσον η χρήση αυτή ή κάποια από τις τέσσερις προηγούμενες που περιλαμβάνονται στο εκκαθαριστικό βαρύνεται με φορολογική παράβαση του ΚΒΣ ή άλλο επιβαρυντικό στοιχείο που επαυξάνει το φόρο ή με αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη.

Οι ζημιογόνες χρήσεις

23. Στην περίπτωση περαίωσης ζημιογόνων χρήσεων ο φόρος από την περαίωση υπολογίζεται χωρίς να λαμβάνεται υπ' όψιν ή να ασκεί επιρροή στον υπολογισμό του φόρου περαίωσης η ύπαρξη ή το ύψος της ζημιάς.

24. Αν μετά την αποδοχή του εκκαθαριστικού σημειώματος περιέλθουν σε γνώση του εφόρου συμπληρωματικά στοιχεία, τότε εκδίδεται συμπληρωματικό εκκαθαριστικό.

25. Αν σε περαιωμένη χρήση εκκρεμούν αιτήματα επιστροφής φόρου εισοδήματος, η επιστροφή διενεργείται από τον έφορο. Και αν η επιστροφή οφείλεται σε παρακράτηση φόρου πάνω από 1.000 ευρώ ανά βεβαίωση, αποστέλλεται έγγραφο στην εφορία του, ώστε να επιβεβαιωθεί η απόδοσή του.

26. Αν υπάρχουν επιστροφές πιστωτικού ΦΠΑ ακόμη και για όλες τις περαιωμένες χρήσεις, τότε επιστρέφονται χωρίς έλεγχο εφ' όσον δεν ξεπερνούν τα 5.000 ευρώ και για μεγαλύτερα ποσά διενεργείται προσωρινός έλεγχος.

27. Στη ρύθμιση υπάγονται και επιχειρήσεις σε αδράνεια ή όσες δεν δηλώνουν έσοδα, καθώς και νομικά πρόσωπα που τελούν υπό εκκαθάριση μέχρι την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης.

28. Εξαιρούνται από τη ρύθμιση ανέλεγκτες υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί μέχρι και 31.8.2010 εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος για κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις και τις επόμενες αυτής.

29. Αν δεν έχει υποβληθεί δήλωση εισοδήματος σε ενδιάμεση χρήση, εξαιρείται η συγκεκριμένη χρήση και οι επόμενες αυτής, ενώ οι προηγούμενες χρήσεις μπορεί να υπαχθούν στη ρύθμιση.

30. Εντάσσονται στη ρύθμιση ακόμη και υποθέσεις για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ, αλλά μέχρι 31.8.2010 είχαν υποβληθεί δηλώσεις εισοδήματος των χρήσεων αυτών.

31. Αν υπάρχει παράβαση ΚΒΣ ή επιβαρυντικό στοιχείο για χρήση που δεν είχε υποβληθεί δήλωση εισοδήματος, τότε εξαιρείται της ρύθμισης η συγκεκριμένη χρήση και οι επόμενες, ανεξαρτήτως αν για τις επόμενες υποβλήθηκαν δηλώσεις.

Και πλαστά, εικονικά

32. Εντάσσονται και οι λήπτες πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων. Ύστερα από αίτησή τους στην εφορία μπορεί να υπαχθούν στη ρύθμιση πληρώνοντας φόρο εισοδήματος 55% αν είναι Α.Ε. ή ΕΠΕ και 40% άλλης κατηγορίας, επί της αξίας των πλαστών ή εικονικών στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή προκαταβάλλεται το 20%, η εξόφληση γίνεται σε 12 δόσεις με ελάχιστο ποσό 500 ευρώ για καθεμιά.

33. Εντάσσονται ακόμη και όσοι έχουν κατασχεμένα ανεπίσημα βιβλία ή στοιχεία.

34. Εξαιρούνται και υποθέσεις επιχειρήσεων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

35. Σε περίπτωση μη αποδοχής του εκκαθαριστικού σημειώματος μέχρι τις κατά περίπτωση οριζόμενες ημερομηνίες δεν επιτρέπεται  η υπαγωγή στη διαδικασία της περαίωσης.

36. Για την εκούσια ρύθμιση υποθέσεων που εκκρεμούν στα δικαστήρια ισχύουν τα εξής:

α) η υπαγωγή στη ρύθμιση είναι προαιρετική

β) οι φορολογούμενοι που έχουν βεβαιωμένες διαφορές που εκκρεμούν ενώπιον δικαστηρίων, θα πάρουν ενημερωτικό σημείωμα από την αρμόδια για τη διαφορά εφορία.

γ) ο προσδιορισμός των προς καταβολή ποσών γίνεται με τη μετάβαση του ενδιαφερόμενου στην αρμόδια εφορία.

δ) εφόσον ο φορολογούμενος αποδεχθεί τους όρους υπαγωγής η πληρωμή της προκαταβολής γίνεται μέχρι τις 29/11/2010 και ισούται με το 20% του προσδιορισθέντος ποσού.

ε) η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι τις 31/12/2010.

Β. ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Σχετικά με την ρύθμιση εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών διευκρινίζονται τα εξής:

1. οι φορολογούμενοι που είχαν υποβάλλει αίτηση υπαγωγής μέχρι τις 29/10/2010 έχουν τη δυνατότητα ολοσχερούς εξόφλησης των οφειλών το αργότερο μέχρι 5/11/2010.

2. οι οφειλέτες που δεν εντάχθηκαν σε πρόγραμμα ρύθμισης μέχρι τις 29/10/2010, έχουν δικαίωμα υπαγωγής στο πρόγραμμα ρύθμισης της επιλογής τους κατά τον χρόνο που θα επιλέξουν. Σε αυτή την περίπτωση η διαφορά στους όρους ένταξης στη ρύθμιση είναι ότι θα χρειαστεί να καταβάλλουν όλες τις δόσεις που θα έχουν μεσολαβήσει από τις 29/10/2010 μέχρι την υπαγωγή και των προσαυξήσεων για την μεσολαβούσα περίοδο.

3. όποιος υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης με δόσεις μπορεί να επιλέξει την υπαγωγή του σε άλλο πρόγραμμα με περισσότερες δόσεις για το υπόλοιπο προς καταβολή ποσό κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος, με την προϋπόθεση  να έχει καταβάλλει εμπρόθεσμα όλες τις μέχρι τότε δόσεις του και να καλύπτεται από την ελάχιστη ανά πρόγραμμα καταβολή.

4. επίσης όποιος έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης με πολλές δόσεις, έχει το δικαίωμα να επιλέξει νέα ρύθμιση με λιγότερες δόσεις, οπότε στην περίπτωση αυτή δικαιούται απαλλαγής προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής για το υπόλοιπο ποσό που υπάγεται στη νέα ρύθμιση με το οριζόμενο για νέο πρόγραμμα αυξημένο ποσοστό.


Κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 3845/2010 σχετικά με την αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α. από 1-7-2010. 

Με το άρθρο 4 του παραπάνω νόμου αυξάνονται από 1-7-2010 οι συντελεστές Φ.Π.Α. που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 21 του κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000). Κατόπιν αυτού οι συντελεστές Φ.Π.Α. διαμορφώνονται ως εξής :

α) Ο κανονικός συντελεστής από 21% , αυξάνεται σε 23%,

β) Ο μειωμένος συντελεστής που εφαρμόζεται για αγαθά και υπηρεσίες από 10% αυξάνεται  σε 11%,

γ) Ο μειωμένος κατά 50% που ισχύει για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες από 5% αυξάνεται  σε 5,5%.

Ακολούθως οι μειωμένοι κατά 30% συντελεστές οι οποίοι ισχύουν για τα νησιά του Αιγαίου από 15%, 7%, 4%, διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 16%, 8%, και 4%.

Επισημαίνεται ότι σε οποιοδήποτε στοιχείο εκδίδεται με ημερομηνία έκδοσης από 1/7/2010 και μετά, ο Φ.Π.Α. θα υπολογίζεται με τους νέους αυξημένους συντελεστές, ακόμη και στην περίπτωση που το στοιχείο αυτό αφορά σε συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν πριν την ημερομηνία αυτή. Το ίδιο ισχύει και για τα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται με ημερομηνία από την 1/7/2010 και μετά και αφορούν σε συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και 30/6/2010. 

Αντίθετα στην περίπτωση έκδοσης «ειδικού ακυρωτικού στοιχείου» ο Φ.Π.Α. θα υπολογίζεται με τον συντελεστή που εφαρμόσθηκε κατά την έκδοση του προς ακύρωση στοιχείου, με δεδομένο ότι στην περίπτωση αυτή ακυρώνεται η συναλλαγή στο σύνολο της.

Για την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα:

Επιχείρηση στις 4/6/2010 είχε αποστείλει με δελτίο αποστολής σε πελάτη της εμπορεύματα που υπάγονταν σε συντελεστή Φ.Π.Α. 21% και το τιμολόγιο δεν εκδόθηκε άμεσα (4/6/2010). Στο τιμολόγιο πώλησης που θα εκδοθεί με ημερομηνία έκδοσης από 1/7/2010 και μετά, θα πρέπει να υπολογιστεί Φ.Π.Α. με συντελεστή 23%.

Επιχείρηση την 1/6/2010 είχε αποστείλει με δελτίο αποστολής σε πελάτη εμπορεύματα που υπάγονταν σε συντελεστή 21%. Εφόσον το τιμολόγιο πώλησης:

-         Εκδοθεί μέχρι 30/6/2010 θα πρέπει να υπολογιστεί Φ.Π.Α. με συντελεστή 21% ανεξάρτητα του τρόπου έκδοσής του (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά),

-         Εκδοθεί χειρόγραφα ή μηχανογραφικά την 1/7/2010 (καταληκτική ημερομηνία για την έκδοση του τιμολογίου) ή μέχρι 16/7/2010 με ημερομηνία όμως έκδοσης την 1/7/2010, θα πρέπει να υπολογιστεί Φ.Π.Α. με συντελεστή 23%.

Επιτηδευματίας βάσει σύμβασης υπογραφείσας στις 12/4/2010 ανέλαβε εκτέλεση δημοσίου έργου. Στη σύμβαση αναγράφεται ότι το έργο επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 21%. Το έργο πιστοποιείται στις 20/7/2010. Στο τιμολόγιο που θα εκδοθεί θα πρέπει να υπολογιστεί Φ.Π.Α. με συντελεστή 23%.

Κατά το μήνα Ιούνιο 2010 πραγματοποιήθηκαν επαναλαμβανόμενες πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή πωλήσεις αγαθών για λογαριασμό τρίτου, που υπάγονταν σε Φ.Π.Α. 21%. Στο τιμολόγιο ή στην εκκαθάριση που μπορεί να εκδοθεί μέχρι 15/7/2010 με ημερομηνία 30/6/2010 θα υπολογιστεί Φ.Π.Α. με συντελεστή 21%. 

Εταιρεία στις 4/6/2010 πραγματοποίησε με έκδοση τιμολογίου-δελτίου αποστολής, πώληση αγαθών σε πελάτη της με συντελεστή Φ.Π.Α. 10%.

Στις 2/7/2010 επιστρέφονται τα αγαθά λόγω ελαττώματος. Στο πιστωτικό τιμολόγιο που θα εκδοθεί θα πρέπει να υπολογιστεί Φ.Π.Α. με συντελεστή 11%.

Επιχείρηση στις 28/6/2010 αποστέλλει με τιμολόγιο-δελτίο αποστολής αγαθά σε πελάτη της, αξίας 2000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α 21%. Λόγω άρνησης του πελάτη της να τα παραλάβει, τα αγαθά επιστρέφονται στις 2/7/2010 και η επιχείρηση εκδίδει «ειδικό ακυρωτικό στοιχείο» στο οποίο θα πρέπει να αναγράψει τα ίδια ποσά, δηλαδή αξία 2000 ευρώ και Φ.Π.Α. 21%.

Σημειώνεται ότι για συναλλαγές που θα τιμολογηθούν από 1/7/2010 και μετά θα πρέπει να αποδοθεί στο δημόσιο Φ.Π.Α. υπολογισμένος με τους νέους αυξημένους συντελεστές, ακόμη και αν τα φορολογικά στοιχεία εκδόθηκαν εσφαλμένα με τους παλαιούς συντελεστές. Στην τελευταία αυτή περίπτωση και εφόσον πρόκειται για χονδρικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών, υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης συμπληρωματικού τιμολογίου με την κατά τα παραπάνω διαφορά του Φ.Π.Α.

Επίσης επισημαίνεται ότι, οι αυξημένοι συντελεστές Φ.Π.Α. θα ισχύουν από 1/7/2010 με βάση τα παραπάνω για όλες τις παραδόσεις αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών.

Τέλος σε σχέση με το ζήτημα της προσαρμογής των μηχανογραφικών συστημάτων και των φορολογικών ταμειακών μηχανών στους νέους συντελεστές, ισχύ έχουν οι οδηγίες που παρασχέθηκαν στα πλαίσια της ΠΟΛ 1018/6-3-2010, ενώ με εγκύκλιο που θα ακολουθήσει θα παρασχεθούν διευκρινίσεις σχετικές με τον τρόπο υποβολής των περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων μετά την αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α


Τροποποίηση ΠΟΛ για την διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ και την υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ

 Με την υπ. αριθμ. 1108/1-7-2010 απόφαση του υπ. Οικονομικών καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις επιστροφής ΦΠΑ καθώς και η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.
 

Συγκεκριμένα :

H παράγραφος 1 της ΠΟΛ 1016/1-3-2010 με την οποία είχε αναβληθεί η επιστροφή του ΦΠΑ μέχρι 31/5/2010, τροποποιείται ως εξής:

α) Η επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ μέχρι 30.000,00 ευρώ, από 2/7/2010 και μετά πραγματοποιείται χωρίς έλεγχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της ΠΟΛ 1073/21-7-2004. Δηλαδή το πιστωτικό υπόλοιπο επιστρέφεται :

·       Χωρίς έλεγχο κατά 90% του αιτούμενου πιστωτικού υπολοίπου, με βάση την υποβαλλόμενη κατάσταση καθώς και τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση στο άρθρο 4 της παρούσας δικαιολογητικά (αίτηση επιστροφής εις διπλούν, αναλυτική κατάσταση, υπεύθυνη δήλωση κλπ).

·       Με προσωρινό έλεγχο το υπόλοιπο 10% του πιστωτικού υπολοίπου.

 

β) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3.1.α (χωρίς έλεγχο κατά 90%) της ΠΟΛ 1073//21-7-2004 , από 2/7/2010 και μετά η επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ, άνω των 30.000,00 ευρώ πραγματοποιείται μετά την διενέργεια προσωρινού ελέγχου, ή τακτικού εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 της ΠΟΛ 1073/21-7-2004. Δηλαδή: Mε τακτικό έλεγχο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο προϊστάμενος της ΔΟΥ διαπιστώσει από στοιχεία ή βάσιμες κατά την κρίση του πληροφορίες ότι ο υποκείμενος στον έλεγχο υπέπεσε σε παράβαση (πλαστά –εικονικά τιμολόγια κλπ).

 γ) Σε κάθε περίπτωση διενεργείται συμψηφισμός του επιστρεφόμενου ΦΠΑ με υποβαλλόμενες χρεωστικές περιοδικές δηλώσεις εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε. (συμψηφισμός απαιτήσεων) και δεν υφίστανται άλλες οφειλές προς το Δημόσιο.
 

δ) Στην περίπτωση που οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω TAXIS NETεπιτρέπεται η υποβολή τους χειρόγραφα στην αρμόδια ΔΟΥ με ταυτόχρονη υποβολή δήλωσης συμψηφισμού του προς επιστροφή ΦΠΑ με την επιφύλαξη των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο .

 


Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του Κ.Β.Σ. που διαπράττονται από 1/6/2010

Σας ενημερώνουμε για τις αλλαγές που επήλθαν με τον Ν. 3842/2010 σε ότι αφορά τις διοικητικές (πρόστιμα) και τις ποινικές κυρώσεις για παραβάσεις του Κ.Β.Σ. που διαπράττονται από την 1/6/2010 και μετά.

 

Ειδικότερα, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

 

Α. Αλλαγές στο ύψος και στον συμβιβασμό των προστίμων του Κ.Β.Σ.

 
Ύψος προστίμων

α) Τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις που διαπράττονται από την 1/6-2010 και μετά, ανά κατηγορία τηρουμένων βιβλίων, με εξαίρεση τα πρόστιμα για παράλειψη έκδοσης κάθε στοιχείου και μη καταχώρησης ή ανακριβούς καταχώρισης των στοιχείων που προσδιορίζουν το ύψος της συναλλαγής στα πρόσθετα βιβλία, έχουν ως εξής:

Α΄ ΚΒΣ 300 ευρώ
Β΄ ΚΒΣ 600 ευρώ
Γ΄ ΚΒΣ 900 ευρώ

β) Τα πρόστιμα που επιβάλλονται για τις αυτοτελείς παραβάσεις που διαπράττονται από την 1/6/2010 και μετά, ανά κατηγορία τηρουμένων βιβλίων, για παράλειψη έκδοσης κάθε στοιχείου και μη καταχώρισης των στοιχείων που προσδιορίζουν το ύψος της συναλλαγής στα πρόσθετα βιβλία, έχουν ως εξής:

A΄ ΚΒΣ 400 ευρώ

Β΄ ΚΒΣ 800 ευρώ

Γ΄ ΚΒΣ 1200 ευρώ

 

2.    Διοικητική επίλυση (συμβιβασμός) ή Δικαστικός συμβιβασμός

α) Για τις ακόλουθες παραβάσεις του ΚΒΣ που διαπράττονται από την 1/6/2010 και μετά:

α1) Παράλειψη έκδοσης κάθε στοιχείου, που ορίζεται από τις διατάξεις του ΚΒΣ (π.χ. απόδειξη λιανικής πώλησης, τιμολόγιο, κλπ).

α2) Μη καταχώριση ή ανακριβής καταχώριση των στοιχείων που προσδιορίζουν το ύψος της συναλλαγής, στα πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από τις διατάξεις των παρ. 1 & 5 του άρθρου 10 του ΚΒΣ και τις αποφάσεις του υπ. Οικονομικών (π.χ. βιβλίο αποθήκης, βιβλίο ή δελτίο επισκευής αγαθών, κλπ).

α3) Μη έκδοση ή σε ανακριβή έκδοση των στοιχείων, που ορίζονται από τον ΚΒΣ και έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής, η δε αποκρυβείσα αξία είναι μεγαλύτερη των 1200 ευρώ (Στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με την αξία της συναλλαγής ή του μέρους αυτής που αποκρύφτηκε).

α4) Έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, η νόθευση αυτών, καθώς και η καταχώριση στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο. (Στις περιπτώσεις αυτές το πρόστιμο είναι ίσο με το διπλάσιο της αξίας κάθε στοιχείου ή καταχώρισης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη των 1200 ευρώ.)

Κατά την διοικητική επίλυση της διαφοράς ή το δικαστικό συμβιβασμό το πρόστιμο περιορίζεται στο ½ και καταβάλλεται εφάπαξ αν αυτό είναι μέχρι 1200 ευρώ ενώ εάν το ποσό υπερβαίνει τα1200 ευρώ καταβάλλεται το 30% αυτού, κατά την υπογραφή των οικείων πράξεων ή το αργότερο εντός των 2 επόμενων εργάσιμων για τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες ημερών, γενομένης σχετικής μνείας για την υποχρέωση αυτή του υπόχρεου στο πρακτικό του συμβιβασμού.

β) Για τις λοιπές παραβάσεις του ΚΒΣ:

Κατά την διοικητική επίλυση της διαφοράς ή τον δικαστικό συμβιβασμό το πρόστιμο περιορίζεται στο 1/3 και καταβάλλεται το 20% αυτού, κατά την υπογραφή των οικείων πράξεων ή το αργότερο εντός των 2 επόμενων εργάσιμων για τις ΔΟΥ ημερών, γενομένης σχετικής μνείας για την υποχρέωση αυτή του υπόχρεου στο πρακτικό συμβιβασμού.

Β. Απώλεια αφορολογήτου ορίου
 

Το αφορολόγητο όριο της κλίμακας του άρθρου 9 του Ν.2238/94 δεν εφαρμόζεται στις χρήσεις εκείνες για τις οποίες καταλογίζονται οι ακόλουθες αυτοτελείς παραβάσεις:

α) Παράλειψη έκδοσης κάθε στοιχείου, που ορίζεται από τις διατάξεις του ΚΒΣ (π.χ. απόδειξη λιανικής πώλησης, απόδειξη παροχής υπηρεσιών κλπ).

β) Μη καταχώριση ή ανακριβής καταχώριση των στοιχείων που προσδιορίζουν το ύψος της συναλλαγής, στα πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από τις διατάξεις των παρ. 1 & 5 του άρθρου 10 του ΚΒΣ και τις αποφάσεις του υπ. Οικονομικών που εκδίδονται και καθιερώνουν την τήρηση πρόσθετων βιβλίων (π.χ. βιβλίο πελατών, βιβλίο αποθήκευσης κλπ).

γ) Μη έκδοση ή σε ανακριβή έκδοση των στοιχείων, που ορίζονται από τον ΚΒΣ και έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής, η δε αποκρυβείσα αξία είναι μεγαλύτερη των 1200 ευρώ. (Στις περιπτώσεις αυτές το πρόστιμο για κάθε παράβαση είναι ίσο με την αξία της συναλλαγής ή του μέρους αυτής που αποκρύφτηκε).

δ) Έκδοση πλαστών ή εικονικών στοιχείων και η λήψη εικονικών, η νόθευση αυτών, καθώς και η καταχώριση στα βιβλία αγορών η εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο. (Στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλεται πρόστιμο ίσο ή διπλάσιο της αξίας κάθε στοιχείου ή καταχώρισης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη των 1200 ευρώ).

 
Γ. Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών

Αναστέλλεται μέχρι ένα μήνα η λειτουργία του καταστήματος, γραφείου, εργοστασίου, εργαστηρίου, αποθήκης και γενικά κάθε επαγγελματικής εγκατάστασης, όταν:

α) Παρεμποδίζεται η διενέργεια του φορολογικού ελέγχου με χρησιμοποίηση βίας ή απειλών κατά των ελεγκτικών οργάνων.

β) Κάθε φορά που διαπιστώνεται από διαφορετικούς φορολογικούς ελέγχους η επανάληψη, μέσα στην ίδια ή την επόμενη χρήση, της μη έκδοσης ή της ανακριβούς έκδοσης του προβλεπόμενου από τον ΚΒΣ, στοιχείου κατά την πώληση ή διακίνηση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, εφόσον αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής.

γ) Κάθε φορά που διαπιστώνεται από τον ίδιο φορολογικό έλεγχο η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση του προβλεπόμενου κατά τα ανωτέρω στοιχείου και με την ίδια ως άνω προϋπόθεση για 3 διαφορετικές συναλλαγές. (Προσοχή η διακίνηση αγαθών χωρίς την ύπαρξη του προβλεπόμενου συνοδευτικού στοιχείου θεωρείται ως μη έκδοση του στοιχείου αυτού).

δ) Μη καταχώρηση στα πρόσθετα βιβλία των συναλλαγών για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τα οικεία στοιχεία εσόδων.

- Ο αριθμός των ημερών αναστολής λειτουργίας των εγκαταστάσεων καθορίζεται με απόφαση του υπ. Οικονομικών, μετά από πρόταση της Διεύθυνσης ελέγχου.

- Αν επαναληφθεί μια από τις ανωτέρω παραβάσεις εντός 3 ετών από την έκδοση της απόφασης αναστολής λειτουργίας, αναστέλλεται μέχρι 6 μήνες η λειτουργία των εγκαταστάσεων του επιτηδευματία.

- Τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και για κάθε νέα παράβαση που διαπράττεται.

Προσοχή: Τα ανωτέρων ισχύουν για παραβάσεις που διαπράττονται από 23-4-2010 και μετά.

 
Δ. Ποινικές κυρώσεις

Με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 μηνών τιμωρείται ο υπόχρεος που δεν εκδίδει ή εκδίδει ανακριβώς τα προβλεπόμενα από τον ΚΒΣ στοιχεία κατά την πώληση ή διακίνηση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών ή δεν καταχωρεί στα πρόσθετα βιβλία της συναλλαγές για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τα στοιχεία εσόδων ,εφόσον εμπίπτει στην αναστολή λειτουργίας των επαγγελματικών του εγκαταστάσεων.

-              Αν επαναληφθεί μια από τις ανωτέρω παραβάσεις εντός 3 ετών από την έκδοση της απόφασης αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 3 μηνών.

Προσοχή οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν από 1-6-2010 και μετά.
 
 
Ε. Επί τόπου επιβολή προστίμων του ΚΒΣ
 

Όταν τα ελεγκτικά όργανα κατά τη διάρκεια διενέργειας ελέγχου εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία, διαπιστώσουν παραβάσεις οι οποίες αποδεικνύονται με αντικειμενικά δεδομένα, δεν οφείλονται σε υποκειμενική συμπεριφορά του επιτηδευματία και η βαρύτητα, οι συνθήκες τέλεσης της παράβασης και οι λοιπές περιστάσεις δεν ασκούν επιρροή στον νόμο του επιβλητέου προστίμου, συντάσσουν επί τόπου έκθεση ελέγχου και εκδίδουν απόφαση επιβολής προστίμου τις οποίες επιδίδουν άμεσα στον υπόχρεο. Αν αυτός αρνηθεί να παραλάβει τις πράξεις, διενεργούν θυροκόλληση στο κατάστημα και συντάσσουν σχετικό πρακτικό.

Οι παραβάσεις για τις οποίες εκδίδονται άμεσα έκθεση ελέγχου και απόφαση επιβολής προστίμου είναι ιδίως:

α) Μη επίδειξη των πρόσθετων βιβλίων

-         β) Μη καταχώρηση στα πρόσθετα βιβλία

-         γ) Μη έκδοση απόδειξη λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών

-         δ) Μη έκδοση τιμολογίου ή δελτίου αποστολής

-         ε) Μη έκδοση φορτωτικής ή δελτίου κίνησης

- Η έκθεση ελέγχου και η πράξη επιβολής προστίμου, υπογράφονται από όλα τα όργανα που διενεργούν τον έλεγχο και σε αυτές γίνεται περιγραφή της παράβασης, αναγράφεται η διάταξη που παραβιάστηκε και το πρόστιμο που επιβάλλεται.

- Αν ο έλεγχος διενεργείται από όργανα του ΣΔΟΕ, η έκθεση ελέγχου και η πράξη επιβολής προστίμου κοινοποιούνται στην αρμόδια ΔΟΥ

Προσοχή : Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν από την 1-6-2010 και μετά.

 
ΣΤ. Βεβαίωση φόρου σε περίπτωση προσφυγής
 

Αν δεν έχει επιτευχθεί διοικητική επίλυση της διαφοράς και ασκήθηκε από τον φορολογούμενο εμπρόθεσμη προσφυγή, βεβαιώνεται αμέσως από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ ποσοστό 25% του αμφισβητούμενου κύριου φόρου, πρόσθετου φόρου και λοιπών συμβεβαιουμένων με αυτόν φόρων και τελών.

Προσοχή : Tα ανωτέρω ισχύουν από 23-4-2010 και μετά.

 

Ζ. Απόδειξη συναλλαγής από λήπτη φορολογικού στοιχείου- Υπογραφή εκδιδόμενων στοιχείων 

Εξόφληση φορολογικών στοιχείων άνω των 3000 ευρώ.

Για την απόδειξη της συναλλαγής από τον λήπτη φορολογικού στοιχείου που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας 3000 ευρώ και άνω, απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή έκδοσης του λήπτη του στοιχείου.

-         Σε περίπτωση εκχώρησης επιταγών τρίτων, εκδίδεται άμεσα λογιστική απόδειξη εκχώρησης αξιόγραφων στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία των εκχωρουμένων επιταγών.

Προσοχή : Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν από 1-6-2010 και μετά.
 
 
 
Η. Υπογραφή εκδιδόμενων φορολογικών στοιχείων

Τα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία ( τιμολόγια κλπ), επιτρέπεται να φέρουν χειρόγραφη ή μηχανογραφική υπογραφή του εκδότη ή προσώπου που ορίστηκε από αυτόν. Κατά συνέπεια με τις νέες διατάξεις δεν επιβάλλεται η υπογραφή των στοιχείων αυτών, άρα δεν θα καταλογίζεται παράβαση σε περίπτωση έλλειψης υπογραφής του εκδότη.

Προσοχή : Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν από την 1-6-2010 και μετά. 

 
 
 
           Β. Γιαννόπουλος                     Π. Μπενετάτος                   Αικ. Σφηκοπούλου
 
          Υπάλληλος ΒΕΑ                 Πρ. Τμ. Βιοτ. Θεμάτων             Δ/ντρια ΒΕΑ
 
VEA


© 2014 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. All rights reserved. Implemented by TEΛΕΝΕΤ ΒΕΑ development team