Ελληνικά    English
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Διαύγεια
VEAVEA

Υπηρεσία μιας στάσης

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


ΤΟ Β.Ε.Α  ΣΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΜΙΑΣ  ΣΤΑΣΗΣ

ΑΠΟ 4-4-2011 ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

          Στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας ξεκίνησε επιτυχημένα η εφαρμογή του νέου θεσμού, της Υπηρεσίας Μιας Στάσης για την σύσταση νέων εταιρειών.

          Η Υπηρεσία Μιας Στάσης, σε συνδυασμό με την εφαρμογή του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, που ήδη ξεκίνησε η λειτουργία του, είναι το ΝΈΟ εργαλείο στήριξης της επιχειρηματικότητας, που εξασφαλίζει στο νέο επιχειρηματία, την έναρξη δραστηριότητας, σε μια Υπηρεσία, σε ένα χώρο, με δραστική μείωση του χρόνου και των εξόδων που απαιτούσε η παλιά διαδικασία. Στο νέο σύστημα, υπάγονται όλες οι προσωπικές εταιρείες, Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες, που ιδρύονται μετά τις 4-4-2011

ΔΕΝ εντάσσονται προς το παρόν στην υπηρεσία μιας στάσης επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος που περιλαμβάνονται στις διατάξεις των άρθρων 80 και 81 του ν.3463/2008)

Οι ιδρυτές των νέων επιχειρήσεων, υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις, εξουσιοδοτήσεις και δικαιολογητικά και καταβάλλουν όλα τα προβλεπόμενα τέλη, δικαιώματα, κ.λ.π. στο Επιμελητήριο, το οποίο διεκπεραιώνει εσωτερικά, όλες τις υπόλοιπες διαδικασίες πριν τη σύσταση: Χορήγηση Α.Φ.Μ, Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου, (Γ.Ε.ΜΗ), ασφαλιστική ενημερότητα (Ι.Κ.Α.), εγγραφή στον Ο.Α.Ε.Ε., ΑΜΚΑ -εάν κάποιος ιδρυτής δεν διαθέτει - εγγραφή το Επιμελητήριο και γνωστοποίηση στο Πρωτοδικείο.

Διευκρίνιση 
Η Υπηρεσία μιας Στάσης που λειτουργεί σε κάθε επιμελητήριο ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΊΖΕΤΑΙ στις υπό ίδρυση επιχειρήσεις της περιφερειακής της αρμοδιότητας ούτε από το είδος της δραστηριότητας που θα ασκήσουν και κατά συνέπεια από την επιμελητηριακή τους κατάταξη. Έτσι μια επιχείρηση που θα δραστηριοποιηθεί στην περιφέρεια μπορεί να εξυπηρετηθεί από Υπηρεσία μιας Στάσης στην Αττική και αντίστροφα, ενώ μια επιχείρηση που θα ασκήσει εμπορική ή βιοτεχνική δραστηριότητα από το σύνολο των επιμελητηρίων.

Νομοθεσία και έντυπα – δικαιολογητικά:

Υπηρεσίες Μιας Στάσης - Γ.Ε.ΜΗ.Ίδρυση - Σύσταση Εταιρειών

www.businessportal.gr

www.startupgreece.gov.gr

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης - Σύστασης Ομόρρυθμης Εταιρείας (Ο.Ε.)

Εντυπα:
Έντυπα 
KYA_ΥΜΣ_24-03-11 ΤΕΛΙΚΗ και ΟΡΙΣΤΙΚΗ και ΠΛΗΡΗΣ.doc (1.14 MB)
VEA


© 2014 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. All rights reserved. Implemented by TEΛΕΝΕΤ ΒΕΑ development team