Ελληνικά    English
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Διαύγεια
VEAVEA

Διοικητική επιτροπή


Πρόεδρος
ΡΑΒΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

Τηλ: 2102798505 2102798505 Fax: 2102758868
Α' Αντιπρόεδρος
ΤΣΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
 
Τηλ: 2102833804 2102833804
Fax: 2102846978
Β' Αντιπρόεδρος
ΔΑΜΙΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 
Τηλ: 2109955371 2109955371
Fax: 2109959907
Οικονομικός Επόπτης
ΡΗΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 
Τηλ: 2102317187 2102317187
Fax: 2102317001
Γενικός Γραμματέας
ΛΙΑΜΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 
Τηλ: 2109912011 2109912011
Fax: 2109950212

VEA


© 2014 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. All rights reserved. Implemented by TEΛΕΝΕΤ ΒΕΑ development team